Shop Doneer

Investeer in mensen - Afrika 2023

Leestijd: 4 min.

Beste vriend/vriendin,

Jullie zullen Mijn getuigen zijn, tot aan het uiterste van de aarde, zei Jezus tegen Zijn volgelingen. Daar horen ook de binnenlanden van Afrika bij! We zijn dan ook enorm dankbaar en blij met de nieuwe fase die is aangebroken voor ons zendingswerk in Afrika.

Er is gewerkt aan een aanpak op meerdere fronten in 2023, waaronder het vertalen en drukken van boeken en onderwijsbrieven in bijna 20 Afrikaanse talen. Ook zijn er afgelopen maanden al websites gelanceerd in het Amharic (Ethiopisch), Luo en Swahili (Zie go.derekprince.com). Onze teams reiken verder uit naar in gevangenissen, scholen, universiteiten, militaire buitenposten, ziekenhuizen en vluchtelingenkampen — waar ze Bijbelonderwijs geven en Dereks bijbelonderwijs verspreiden.

Derek Prince Bijbelschool

Daarnaast is er een belangrijke pijler in het werk van DPM in Afrika opgebouwd. Het DPM team in Kenia de afgelopen jaren hard gewerkt om een toegankelijk Bijbelschoolprogramma op te zetten, gebaseerd op Dereks onderwijs. De lessen vinden 3 dagen per maand plaats op bijna 30 locaties. Tijdens Covid ging het lesgeven en trainen gewoon door via WhatsApp, waardoor deelnemers uit verschillende landen aanhaakten. Inmiddels heeft de Bijbelschool bijna 1.200 studenten en hebben we uit omliggende landen de vraag gekregen om daar een soortgelijk programma aan te bieden. Dat vereist verdere vertaling van Dereks onderwijs en training van nieuwe leraren.

Pauline Auma (DPM Kenia) vertelt over de Derek Prince Bijbelschool en de impact ervan:

‘We zien in deze tijd een opkomst van valse profeten en valse leringen. Veel mensen, ook christenen, worden misleid. Deze Bijbelschool komt dus op het juiste moment. Een van de voordelen is dat er zoveel mensen zijn die graag naar een Bijbelschool zouden willen, maar die dat niet kunnen betalen. En dus is deze Bijbelschool een grote zegen, zeker voor voorgangers in de dorpen. We ontmoeten veel voorgangers die maar weinig kennis van de Bijbel hebben. We spraken iemand die al 10 jaar voorganger was, maar die niet goed wist hoe hij de Bijbel moest lezen. Sterker nog, hij had niet eens een Bijbel. Dan vraag ik me toch af: wat heeft hij de mensen in zijn gemeente al die tijd geleerd?’

Dit zijn enkele getuigenissen van studenten van de Bijbelschool:

Mirindi Oelivia (Oeganda)

Ik woon in het vluchtelingenkamp Kyangwali. Ik dank God dat hij me via Derek Prince Ministries de waarheid over zijn Woord heeft geopenbaard. Het bestuderen van dit onderwijs heeft me geleerd om de Heer met dankbaarheid te loven, omdat ik daardoor de geest van zwaarmoedigheid kan verslaan. Lofprijzing roept Gods bovennatuurlijke tussenkomst op. Zonder Dereks onderwijs had ik niet geweten hoe ik dit geestelijke wapen kon gebruiken om de overwinning te behalen.’

Lazarus Fanuel Masumbuko (Tanzania)

Ik ben zo dankbaar voor het Bijbelonderwijs van Derek Prince. In onze kerk had ik nog nooit iets gehoord over geestelijke strijd. Ik wist niet dat er meer dan één hemel bestaat en dat Satan een koninkrijk heeft. Ik schrok toen ik besefte dat ik verwikkeld ben in een gevecht met personen zonder lichamen, zonder dat ik dat wist. Dereks Bijbelonderwijs was zo’n geweldige eye-opener. Ik zie nu hoe blind ik was voor de waarheid. Nu pas ik toe wat ik leer en ik zie duidelijke veranderingen in mijn situatie. Prijs God!

Phionah Atungoza (Oeganda)

Ik ben voorganger in de Pinkstergemeente van Elimu. Door het onderwijs Derek Prince ontdekte ik hoe zegeningen en vloeken werken. Daardoor besefte ik dat ik te maken had met een vloek van occulte familiepraktijken. Maar God is goed! Ik heb iedere pagina van Dereks boek over Zegen en Vloek grondig bestudeerd. Dit heeft echt mijn leven veranderd!


Derek Prince Ministries in Afrika

Het is inmiddels 65 jaar geleden dat Derek en Lydia Prince voor het eerst voet aan wal zetten in Kenia met twee van hun dochters - Anna en Elisabeth. In de vijf jaar na hun aankomst in Afrika gaf Derek leiding aan een docentenopleiding in Nyang’ori vlakbij Kisumu in West-Kenia. In die tijd adopteerden ze hun negende dochter, Joska, een prachtig Afrikaans meisje.

Later maakten Derek en Ruth Prince nog vele zendingsreizen naar Ghana, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Kenia en Zambia. Bovendien werden via het Global Outreach Leaders Program vele duizenden Bijbelstudiematerialen gratis verspreid onder leiders in Afrika.

In 1984 werd het kantoor in Zuid-Afrika opgericht, van waaruit zendingsprojecten werden aangestuurd in verschillende Zuid-Afrikaanse landen. De Franssprekende landen in Afrika werden ondertussen bediend door het DPM-team in Frankrijk, terwijl het kantoor in Egypte zich richtte op de Arabischsprekende gebieden. De afgelopen jaren groeide het verlangen om voor het zendingswerk in de Sub-Sahara van Afrika nauwer samen te werken.

Daarom kwamen leiders van Derek Prince Ministries Afrika in augustus 2022 bijeen in Nairobi, Kenia voor een tijd van gebed, bemoediging, netwerken, en om de Heer te zoeken voor Zijn visie voor het werk in Afrika. Het was een levendige conferentie, met medewerkers uit Kenia, Oeganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Ethiopië, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Madagaskar, Malawi, Egypte, Democratische Republiek Congo, Ghana en Nigeria.

Een tijd voor meer impact

Paulines ervaring met de Bijbelschool bevestigt de indruk van de andere DPM leiders in Afrika: dit is een speciaal seizoen waarin God machtig aan het werk is in Afrika. De mogelijkheden voor een grotere impact in Afrika zijn eindeloos. Daarom willen we je vrijmoedig vragen om samen met ons te investeren in Afrika, met je gebed en financiële steun. Bij voorbaat dank daarvoor.

Download zendingsbericht als pdf