Shop Doneer

Investeer in mensen - Oost-Afrika 2020

Leestijd: 3 min.

Beste vriend/vriendin,

Waarschijnlijk ben je er – dankzij onze regelmatige nieuwsbrieven – van op de hoogte dat DPM haar werk wereldwijd blijft uitbreiden. Maar wist je ook dat DPM op dit moment belangrijk werk doet in Oost-Afrika?

Derek Prince leerde dat God bezig is in Afrika – net zoals in de rest van de wereld – om voor Zichzelf een volk klaar te maken. Met dat doel begon het werk van DPM al in 1957, toen Derek en Lydia als zendelingen naar Kenia gingen. Derek werd daar rector van de Nyang’ori lerarenopleiding, dicht bij de stad Kisumu in het westen van Kenia.

Vijf jaar lang hebben Derek en Lydia het zaad van Gods Woord gezaaid in de harten van hun studenten en van vele anderen in die regio. Tot op de dag van vandaag draagt een deel van dat zaad nog steeds vrucht en komt er een geestelijke ‘oogst’ binnen door mensen die destijds onderwijs kregen van Derek – lokale voorgangers, zoals Wilson Mamboleo, Joseph Likavo en Silas Owiti.

Onze strategie

In de afgelopen vier jaar hebben DPM-werkers Peter Lindop, Geoffrey Auma en hun team het werk voortgezet in Oost-Afrika. DPM ontving een ruimhartige donatie om het lokale werk nieuw leven in te blazen. Er zijn Bijbels en onderwijsmaterialen van Derek verspreidt in Kenia, Oeganda, Tanzania, Burundi en Rwanda. De Heer heeft vele deuren geopend voor deze distributie; onder andere in gevangenissen, vluchtelingenkampen, militaire kazernes en politiebureaus. Ook zijn er materialen uitgedeeld in ziekenhuizen, Bijbelscholen, universiteiten, christelijke conferenties, maar ook in kerken en onder individuele christenen.

Het is onze strategie om Dereks onderwijs beschikbaar te maken in zowel het Engels (voornamelijk Oeganda en Kenia), als de plaatselijke talen, zoals het Swahili (Kenia en Tanzania), Kirundi (Burundi), en Kinyarwanda (Rwanda). Onze vertaalteams hebben hard gewerkt, wat geleid heeft tot vele getuigenissen van veranderde levens van mensen die voor het eerst Gods Woord zijn gaan begrijpen in hun eigen taal… Een heel bijzonder getuigenis kwam van Joseph Tindo, de monteur die Geoffrey’s auto onderhoudt:

Op een dag kwam Joseph in tranen naar Geoffrey toe. Hij beleed dat toen Geoffrey zijn auto was komen brengen voor een servicebeurt, hij Geoffrey’s Bijbel en nog wat andere boeken uit zijn auto had gepikt. Toen Joseph thuisgekomen was, was hij de boeken gaan lezen, en de Heilige Geest had hem overtuigd van zonde, en het feit dat hij redding nodig had. Met een simpel gebed gaf hij zijn leven aan Jezus, maar hij wist ook dat hij zijn zonde van diefstal aan Geoffrey moest belijden. Vandaag de dag gaat het goed met Joseph en groeit hij in zijn nieuwgevonden geloof.

Het werk dat voor ons ligt

We zijn deze maanden aan het einde gekomen van het project waar we vier jaar voor hadden uitgetrokken: De DPM-bediening in Oost-Afrika op poten zetten, zodat het in de toekomst kan blijven doorgaan. In het jaar dat voor ons ligt, zullen we de vertaling en boekdruk in het Swahili, Kinyarwanda, Kirundi en het Engels blijven doorzetten. De lezers zijn zo dankbaar voor het Bijbelonderwijs in hun moedertaal. Op deze plaatsen is het Bijbelonderwijs heel erg schaars.

Boektitels die ondanks dit vreemde jaar op onze planning staan, zijn onder andere:

  • Zij zullen boze geesten uitdrijven, Zegen of vloek – aan u de keus en De Pijlers van het christelijk geloof in het Swahili.
  • ‘Life changing spiritual Power’ en Verander de geschiedenis door bidden en vasten in het Kirundi en Kinyarwanda.
  • ‘Life changing spiritual Power’ in het Frans voor Burundi en de republiek Congo.
  • Herdrukken van Dereks onderwijsbrieven in zowel het Swahili als het Engels.


We nodigen je uit om te investeren in dit gedeelte van Afrika, dat zo nauw aan Dereks hart lag. Stel ons alstublieft in staat om Dereks onderwijs hier beschikbaar te blijven maken in de diverse lokale talen.

Naast ons bestaande werkstation in Kenia, zijn we ook bezig een nieuwe bediening te starten in Tanzania. We hebben een nieuwe oplage van boeken en Bijbels klaarstaan bij onze medewerker Amani in Tanzania, om dit enorme gebied ook te bereiken. Voor de opstart van dit werkstation is ongeveer 5.000,- euro nodig.

Als de Heer je leidt om te zaaien in Oost-Afrika, dan zijn we alvast erg dankbaar voor jouw hulp en gebed. De oogst in dit gebied zal zeker groot zijn!

In Jezus verbonden,

Download zendingsbericht als pdf