Shop Doneer

Lofprijs is een keuze

Leestijd: 3 min.

In Psalm 34 zien we dat David een bewuste keuze maakt wat betreft het onderwerp waar hij over spreekt (en zingt):

Ik zal de HEERE te allen tijde loven, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich beroemen in de HEERE; de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Maak de HEERE met mij groot, laten wij tezamen Zijn Naam roemen. (Psalm 34:2-4)

De Heer groot maken door lofprijs, is ruimte maken voor Zijn grootheid in de realiteit van jouw leven - want in algemene, absolute zin is Hij immers sowieso al groot! Maar door lofprijs, maak je Hem ook groot in de situaties van jouw leven. We zagen al eerder dat het de taak van de Gemeente is om te roemen in de Naam en de Persoon van Jezus Christus. Als we dit gaan doen, dan verandert de hele atmosfeer om ons heen. Eigenlijk heeft die verandering effect op je dorp, je stad en zelfs het land waarin je woont. Dit is een bewezen feit. Denk nog maar eens aan de Opwekking van Wales in 1904, waar Gods mensen bijeenkwamen en getuigden van wat Hij had gedaan en uren van hun tijd besteedden aan lofprijs. Weet je wat het resultaat was? Elke kroeg werd gesloten, boks- en voetbalwedstrijden werden afgelast, simpelweg omdat er geen toeschouwers waren...

In de Bijbelse geschiedenis zien we duidelijk dat als Gods kinderen gingen doen wat ze al die tijd al hadden moeten doen, dat God Zich wel met de vijand bezighield. Hij rekende af met hun sociale problemen. God kan dat voor jou en mij ook doen. Als we de overwinning eerst in de Geest behalen, dan hebben we eigenlijk de volledige overwinning al binnen. Dan kunnen we achteroverleunen en zien hoe God afrekent met onze vijanden.

Lofprijs voorbeelden

In Psalm 71 vinden we andere verzen die ons vertellen wat we met onze mond moeten belijden. Het is maar een kleine selectie van vele Bijbelse voorbeelden:

  • Laat mijn mond vervuld worden met Uw lof en met Uw luister, de hele dag. (Psalm 71:8)
  • Mijn lippen zullen vrolijk zingen, wanneer ik psalmen voor U zal zingen, mijn ziel, die U verlost hebt. (Psalm 71:23)
  • Ja, mijn tong zal de hele dag Uw gerechtigheid tot uiting brengen... (Psalm 71:24) De hele dag... dat is best lang.
  • Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken. Zing voor Hem, zing psalmen voor Hem, spreek aandachtig van al Zijn wonderen. Beroem u in Zijn heilige Naam... (Psalm 105:1-3). (Zie je hier dat mooie woord 'roemen' of 'beroemen' weer terugkomen? Het betekent ook 'verhogen' en 'sterk overtuigd zijn'. We moeten ‘aandachtig spreken van al Zijn wonderen’.)

Zie je in deze voorbeelden hoeveel nadruk er ligt op de beslissing... Lofprijs is een keuze! We mogen vol overtuiging en heel zelfverzekerd dingen zeggen als: ‘Vandaag prijs ik de Heer...’, of ‘Vanavond verhoog ik God en maak Hem groot...’, ‘Ik zegen de Heer omdat ik daarvoor kies...’. ‘Ik denk aan Gods majesteit en spreek van Zijn grootheid. Ik heb een verstand en een wil, en ik kan beslissen waar ik aan denk en waar ik over praat.’ Door te kiezen voor lofprijs, nemen we de stap om te denken aan en te spreken over de goedheid en de trouw van God. Dit is een krachtige persoonlijke beslissing.

Gebed van de dag

Heer, wat een geweldige ontdekking en een voorrecht, dat ik mijn denken zelf kan sturen door te beslissen wat ik uitspreek door lofprijs... Neem mij mee in die leerschool Heer. Laat mij Uw gedachten denken en laat mij spreken vanuit Uw hart... Amen.

Derek Prince over Gods Woord

Derek Prince leefde dichtbij Gods Woord. Hij wist hoe belangrijk het is voor ons als christenen om Gods Woord dagelijks te lezen, overdenken en uitspreken. Om gelovigen wereldwijd te onderwijzen over de kracht van Gods Woord, schreef hij verschillende boeken. Hieronder vind je een aantal boeken van Derek Prince, onder andere over lofprijs:

  • Dankzegging, lofprijs en aanbidding - Drie principes die je gebedsleven revolutionair veranderen!
  • Gods Woord, kracht en gezag - Gods Woord ís niet alleen kracht en gezag, het gééft ook kracht en gezag! Krijg nieuwe liefde voor het Woord, dat je helpt in alle omstandigheden.
  • Gods Woord geneest - Vanuit persoonlijk getuigenis en de Bijbel deelt Derek Prince belangrijke sleutels over lichamelijke genezing op basis van Gods Woord.
  • De kracht van proclamatie - Gods Woord in geloof uitspreken om de bovennatuurlijke kracht ervan effectief te maken in je persoonlijk leven, je gezin, je werk, je land... de wereld.
  • Het actieve, krachtige Woord - Een bundeling van onderwijsbrieven over de werking van Gods Woord, wachters voor de landen, geloof als gave en geloof als vrucht. Met proclamaties!