Shop Doneer

Reinheid

God heeft zuivere seksualiteit binnen het huwelijk bedoelt als een zegen die onze identiteit bevestigt. De identiteit van miljoenen mannen (en vrouwen) wordt vandaag echter beschadigd door (geestelijke) ontrouw en schuldgevoel. Gods Woord reinigt en geneest ons en helpt mannen rein en heilig te leven in Gods kracht, tot voorbeeld van de wereld!

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Hoe zal een man zijn pad rein bewaren?
Als hij dat houdt naar Uw Woord. (1)

Schep in mij een rein hart, o God
Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig… (2)
Was mij schoon van alle schuld,
Reinig mij van mijn zonden (3)

Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen,
Nooit zal ik begerig naar jonge vrouwen kijken. (4)
Als mijn oog mij verleidt tot zonde
dan ruk ik het nog liever uit… (5)

Als de begeerte bevrucht wordt, baart zij zonde;
en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. (6)
Ik vlucht weg van hoererij. (7) en kies voor het leven,
voor mijn eigen toekomst en die van mijn kinderen. (8)

Mijn lichaam is een tempel van
de Heilige Geest, die in mij woont.
Ik ben niet van mijzelf,
maar door U gekocht en betaald. (9)

Doorgrondt mij o God, en ken mijn hart
Toets mij en ken mijn gedachten,
Zie of bij mij een heilloze weg is
En leidt mij op de eeuwige weg. (10)

  1. Naar Psalm 119:9 en 11 (NBG + NBV)
  2. Psalm 51:12 (NBV)
  3. Psalm 51: 4
  4. Job 31:1 (NBV)
  5. Naar Mattheüs 18:9
  6. Jakobus 1:15
  7. 1 Korinthiërs 6:18
  8. Deuteronomium 30:19
  9. 1 Korinthiërs 6:19
  10. Psalm 139:23 en 24