Shop Doneer

Zegen mijn kinderen

Er is geen grotere zegen die we onze kinderen kunnen meegeven, dan een opvoeding die hen brengt bij de Here Jezus: de Weg, de Waarheid en het Leven! Deze kaart helpt je die toewijding steeds opnieuw te maken, met de bovennatuurlijke kracht van Gods woord als basis!

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen. (1)

U heeft beloofd dat U Uw Geest
zult uitgieten op mijn kinderen
en Uw zegen op mijn nakomelingen. (2)

Daarom luister ik aandachtig naar Uw geboden,
opdat het mij en mijn kinderen altijd goed zal gaan,
en wij doen wat goed en recht is in Uw ogen. (3)

Ik leer mijn kinderen al vroeg wat zij moeten weten,
dan zullen zij daar later niet van afwijken. (4)

Ik zal hen Uw Woord inprenten en daarover spreken,
in huis, onderweg, bij het slapengaan en opstaan. (5)

Vader, leer hen Uw weg,
opdat zij in Uw waarheid wandelen. (6)

Vervul hun hart met ontzag en vrees voor Uw Naam. (7)

Laat nooit bitterheid opgroeien in hun hart. (8)

Wijs hun de weg naar het leven,
zodat zij de volheid van vreugde kennen
die er is bij Uw aangezicht. (9)

Dank U, dat U hen heeft voorbestemd
om erfgenamen te zijn van het Koninkrijk
dat U voor ons hebt bereid. (10)

Zegen mijn gezin, opdat het voor altijd
voor Uw aangezicht zal bestaan.
Want U, Heere HEERE, hebt gesproken,
en door Uw zegen zal het huis van Uw dienaar
voor altijd gezegend worden. (11)

Amen!

 1. Jozua 24:15
 2. Jesaja 44:3
 3. Deuteronomium 12:28
 4. Spreuken 22:6 (HB)
 5. Deuteronomium 6:7
 6. 3 Johannes 1:4
 7. Psalm 86:11
 8. Hebreeën 12:15
 9. Psalm 16:11
 10. Lukas 12:32
 11. 2 Samuel 7:29

Gerelateerde producten