Shop Doneer

Als mensen mij pijn doen

Bestel de jongerenkaart 'Als mensen mij pijn doen' en krijg hulp om op een goede manier om te gaan met alle druk en pijn die je aangedaan wordt.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

God, U kent mij door en door en begrijpt van verre mijn gedachten, U weet wat ik meemaak, en waar ik allemaal doorheen ga. (1)

U, de God van hemel en aarde, bent vóór mij, dus wie kan er dan tegen mij zijn? (2)

U beschermt mij altijd, en als ik het moeilijk heb, schuil ik bij U. (3)

U Heer bent mijn Kracht. (4)

Als de wereld mij niet accepteert, dan is dat omdat zij U niet kent en ik anders ben dan de wereld. (5)

Als mensen mij pijn doen, kies ik ervoor om geen wraak te nemen, want dat is aan U. U zult mijn vijanden oordelen. (6)

Ik vergeef degenen die mij vervloeken, en zegen hen. (7)

Ik heb mijn vijanden lief en bid voor hen die mij lastigvallen. (8)

In de Naam van Jezus laat ik los en zal losgelaten worden. Ik vergeef en mij zal vergeven worden. (9)

Dank U Heer, dat U mij steunt en troost. (10)

Waar ik ook ben, en wat er ook gebeurt, U bent altijd bij mij, en zult alles ten goede keren. (11)

1. Psalm 139:1 & Psalm 142:4
2. Romeinen 8:31
3. Psalm 61:4
4. Habakuk 3:19
5. 1 Johannes 3:1 & Efeziërs 4:20
6. Romeinen 12:19
7. Romeinen 12:14 & Mattheüs 5:44
8. Lukas 6:27
9. Lukas 6:37, 38
10. Mattheüs 5:4
11. Psalm 139:6 & Romeinen 8:28

Gerelateerde producten