sluit
Shop Doneer

Ik leef niet meer voor mezelf

Bestel de jongerenkaart 'Ik leef niet meer voor mijzelf', die je eraan helpt herinneren dat je niet meer voor jezelf leeft, maar voor Hem!

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

In de laatste dagen zullen mensen zelfzuchtig zijn en liefdeloos (1)... Maar ik niet.

Ik heb mijn oude ‘ik’ afgelegd (2) en leef niet meer voor mezelf, maar voor Jezus, die voor mij gestorven is en weer opgestaan. (3)

Met Hem ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. (4)

Net als Hij, zet ook ik mijn leven in voor anderen; niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. (5)

Ik heb zelfs mijn vijanden
lief en ik doe goed aan de degenen die mij haten, (6)

want Gods bovennatuurlijke liefde is in mijn hart uitgestort door de Heilige Geest die mij gegeven is. (7)

Jezus is hierin mijn grote voorbeeld: hij is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om zelf te dienen en Zijn leven te geven in ruil voor het leven van anderen. (8)

Ik doe geen dingen uit eigenbelang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan mijzelf (9)

Wie zijn leven vasthoudt, die zal het verliezen,
Maar wie zijn leven loslaat, die zal het vinden. (10)
Ik heb het leven gevonden in Jezus!

  1. 2 Timotheüs 3:1
  2. Efeziërs 4:22
  3. 2 Korinthiërs 5:15
  4. Galaten 2:20 (NBV)
  5. Johannes 15:13
  6. Lukas 6:27
  7. Romeinen 5:5
  8. Mattheüs 20:28 (GNB)
  9. Filippenzen 2:3
  10. Mattheüs 10:39

Gerelateerde producten