Shop Doneer

Ik vergeef

'Vader, vergeef het hen...' Jezus wist als geen ander wat het betekent om te vergeven. moeten vergeven kan aanvoelen als een woestijn; toch moet je er doorheen, want als je het niet doet, blijf je gevangen in de bitterheid en de ander blijft gevangen in schuld. Deze kaart helpt je om samen met God te volharden op de weg van vergeving.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Heer, allen hebben gezondigd en worden gratis door Uw genade gerechtvaardigd,
krachtens de verlossing die in Christus Jezus is. (1)

Ik erken dat ik ook gezondigd heb. Ik belijd dat ik ___.
Vergeef mij mijn schulden, zoals ook ik mijn schuldenaren vergeef. (2)

Ik weet me gezegend, want gelukkig is de mens van wie
een misstap is vergeven en de zonde is toegedekt. (3)

Dankuwel, dat U een God bent die menigvuldig vergeeft en
genadig, barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid is. (4)

Ik kom tot U, want ik ben vermoeid en belast; mensen hebben mij pijn gedaan,
maar ik leer van U, want U bent zachtmoedig en nederig van hart. (5)

Vader, zoals U mij in Christus vergeven heeft, zo vergeef ik ook ___. (6)
Als ik mensen niet vergeef, zult U mij immers ook niet vergeven. (7)
Ik spreek vrij, dan zal ik ook vrijgesproken worden. (8)

Ik laat alle wrok en boosheid varen. Ik neem geen wraak,
maar laat dat over aan Uw toorn.
U zegt immers: Mij komt de wraak toe en Ik zal het vergelden.
Ik overwin het kwade door het goede. (9)

Amen!

1. Romeinen 3:23-24 (WV)
2. Mattheüs 6:12 (HSV)
3. Psalm 32:1-2 (WV)
4. Nehemia 9:17c (HSV)
5. Mattheüs 11:28-29 (NBV)
6. Efeziërs 4:31 (HSV)
7. Mattheüs 6:15 (HSV)
8. Lukas 6:37 (WV)
9. Romeinen 12:19 (WV)

Gerelateerde producten