Shop Doneer

De poort naar Gods zegen open

Leestijd: 3 min.

Om de vreze des Heren in ons leven een plaats te geven en om zo dus in aanmerking te komen voor de zegen van God, hebben we geleerd over vier voorwaarden waar we aan moeten voldoen:

  1. We moeten Gods Woord ontvangen en Zijn geboden koesteren.
  2. We moeten ons oor neigen, dus ons hoofd buigen en luisteren naar de Wijsheid, en ons hart openstellen om inzicht te verkrijgen.
  3. We moeten vurig bidden en roepen om onderscheiding te krijgen en de Heer aanroepen om begrip te mogen ontvangen.
  4. We moeten naar wijsheid zoeken als naar zilver, ernaar op zoek gaan als naar een verborgen schat.

De conclusie van dit tekstgedeelte uit Spreuken - en daarmee een prima afsluiting van onze studie naar de vreze des Heren - is:

Dan zal je de vreze des Heren begrijpen, de kennis van God vinden. (vers 5)

Merk op dat het begrijpen van de vreze des Heren en de kennis van God (of het kennen van God) altijd samen gaan; ze zijn onafscheidelijk. Er gaat niets boven het kennen van God, de eeuwige, almachtige en alwetende Schepper. Maar zonder te leven vanuit de vreze des Heren, is het onmogelijk om God te leren kennen. Allereerst moeten we de vreze des Heren leren, alleen dan kunnen we God leren kennen.

Heeft u, heb jij een diep verlangen gekregen om de Heer te vrezen? Wilt u/wil jij aan Gods voorwaarden voldoen en reageren op Zijn aanbod? Ik geloof niet dat God ooit iets van ons heeft gevraagd waaraan we niet kunnen voldoen.

Het is door Gods genade voor ons dus mogelijk om te begrijpen wat de vreze des Heren inhoudt en hoe we God kunnen leren kennen. En dat zet voor ons de poort wijd open naar Zijn oneindige zegeningen.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, wat een genade dat Ik U mag kennen, en steeds verder mag komen op die weg naar het kennen van U, door Uw naam te vrezen en Uw Woord te koesteren als een kostbare schat. Ik wijd me toe om mijn zoektocht naar die kostbare schat van de vreze des Heren nooit te staken maar altijd te blijven zoeken als een drijfkracht in mijn leven. Amen.

Boeken over de vreze des Heren

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen dat gaat over de vreze des Heren. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over de vreze des Heren? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Dereks boek Heiligheid is geen optie vertelt over het prachtige geheim dat schuilt in een heilig, Godvrezend leven.
  • Waar in de wereld trots en zelfverhoging normaal zijn geworden, roept Gods Woord op tot nederigheid. In het boekje Hoger = lager legt Derek Prince dit fundamentele Bijbelse principe verder uit.
  • In Dereks boekje De Omwisseling lees je over de ruil die plaatsvond toen Jezus stierf aan het Kruis. Hij verkoos nederigheid om jou te kunnen redden!
  • Een proclamatiekaart die kan helpen om stil te staan bij de vreze des Heren en hier woorden aan te geven, is de kaart De vreze des Heren.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de vreze des Heren. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.