Shop Doneer

Gods doel met de schepping

Leestijd: 3 min.

Gods eerste doelstelling, de glorie van Zijn naam, kunnen we bereiken door geloof in Zijn almacht. Maar ook het tweede doel dat Hij heeft met de schepping, uitnemendheid, kan bereikt worden op diezelfde wijze; door geloof. Dit leren we van de apostel Petrus, die in 2 Petrus 1:5 schrijft aan christenen die zojuist tot geloof zijn gekomen:

En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis…

Het woord dat hier vertaald is met deugd betekent in het Grieks van die dagen eigenlijk 'uitnemendheid'. Sommige Engelse vertalers noemen het daarom 'morele uitnemendheid'. Op zich is dat geen verkeerde vertaling, maar persoonlijk denk ik dat het de lading niet helemaal dekt. God wil namelijk niet alleen 'uitnemendheid' op moreel of ethisch gebied, maar Hij wil uitnemendheid op elk gebied. Door het geloof kunnen we ijver aan de dag leggen en uitmunten op alle gebieden. Uitnemendheid was zijn standaard bij de schepping en zoals we zagen is Hij onveranderlijk, dus heeft Hij die standaard nooit verlaagd.

De wonderlijke waarheid die we uit deze tekst leren, is dat ons geloof in Hem en in Zijn kracht om te doen wat Hij heeft beloofd, ons in staat stelt om door ditzelfde geloof de 'deugd te schragen', oftewel 'uitnemendheid' na te streven en te bereiken. Geloof volbrengt dus de twee doelstellingen waar de zonde faalde; het geeft de glorie terug aan God en het stelt ons in staat om Gods standaard van uitnemendheid te bereiken.

In Romeinen 16:19 vinden we dit bevestigd. Hier staat:

ik wil dat u wijs bent wat het goede betreft, maar ook oprecht wat het kwade betreft.

Het woord dat hier vertaald is met 'wijs' mag echter ook vertaald worden met 'uitnemend', want een andere grondbetekenis van het Griekse woord is de beste plannen makend en de beste middelen gebruikend voor de uitvoering van... Sommige Engelse vertalingen geven deze tekst dan ook weer als 'be excellent at what is good' - wees uitnemend in het goede!

Wat een geweldige kracht is het geloof in ons leven; een kracht die het bederf van de zonde weert en ons helpt uit te munten en in alles Gods maatstaf van uitnemendheid na te streven!

Gebed van de dag

Heer, U heeft voor eens en altijd afgerekend met de zonde toen Jezus stierf aan het kruis. Dank U dat ook ik daarom uw heerlijkheid mag weerspiegelen en alle vormen van ongeloof en zonde afleggen. Ik geloof dat U ook in mijn leven volbrengt wat U heeft beloofd!

Boeken over leven met God als doel

Deze overdenking komt uit het boek Wandelen met God dat gaat over vriendschap met God en is onderdeel van een 4-delige serie. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer van Dereks onderwijs lezen, bijvoorbeeld over wie God is en zijn plan voor je leven? Kijk dan eens naar deze titels:

  • Dereks boek Gods wil, mijn levensdoel is een prachtige studie die je uitdaagt je leven toe te wijden aan God.
  • Heiligheid is geen optie vertelt over het leven als discipel van Jezus. Een heilig leven vraagt soms om lastige keuzes, maar er is niets mooier dan voor en met God te leven!
  • Ben je op zoek naar Gods doel met jouw leven? Dereks boek Je Roeping is een praktische handleiding om hier, aan de hand van de Bijbel, naar op zoek te gaan.
  • In Dankzegging, lofprijs, aanbidding lees je hoe Gods eer jouw doel mag zijn en hoe je dit vorm kunt geven.
  • Laat God ook in moeilijke tijden jouw doel zijn. In Koers houden in de storm vertelt Derek over het leven van Job, die in de stormen van het leven God als doel hield. De proclamatiekaart Standvastig als Job sluit hier ook mooi bij aan.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de kracht van proclamatie. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.