Shop Doneer

Bevrijd van marteling

Leestijd: 2 min.

In de periode dat ik nog voorganger was van een gemeente in Londen, voerde ik een enorme strijd tegen depressiviteit, die geregeld als een wolk over me kwam en me helemaal leek te overweldigen. Het gaf me een gevoel van hopeloosheid en mislukking. Misschien herken je dit. Ik vocht tegen deze situatie op elke manier die ik kon, maar boekte geen enkele vooruitgang. Toen kwam ik Jesaja 61:3 tegen:

...om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad​ in plaats van as, vreugdeolie in plaats van ​rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de ​gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken.

Terwijl ik deze woorden las, liet de Heilige Geest me zien dat dit precies mijn probleem was: een kwijnende geest. Het was alsof het licht aanging. Ik realiseerde me dat ik niet tegen mezelf streed, maar tegen een boze geest, die mij martelde en hinderde in mijn functioneren. Toen ik me dat realiseerde, had ik al tachtig procent van de overwinning binnen. Ik had nog maar één andere Bijbeltekst nodig:

...ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, zal behouden worden. (Joël 2:32, het woord dat hier vertaald is met 'behouden', betekent ook 'uitgered' of 'bevrijd')

Ik voegde deze twee teksten samen en bad: 'God, U heeft me laten zien dat ik word onderdrukt door een kwijnende geest. Ik kom nu tot U, ik roep de Naam van de Heer Jezus aan: Bevrijd mij!' God bevrijdde mijn denken van die kwijnende geest. Nu was de beurt aan mij, om mijn denken te herprogrammeren. Ik had terugkerende negatieve gedachtepatronen, die – zo liet de Heer mij zien – mijn geloof in Jezus ontkenden en ondermijnden. Ik moest zelf mijn gedachten trainen. Als er in de jaren die volgden een negatieve of pessimistische gedachte over me kwam, verwierp ik deze en verving ik hem door een positieve belijdenis uit de Bijbel. Enkele jaren later was mijn innerlijke systeem compleet veranderd en was ik een ander mens geworden.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw overwinning aan het kruis. Ik proclameer vrijheid van marteling door negatieve of verkeerde gedachten. Dank U dat de ledematen van mijn lichaam werktuigen zijn voor de gerechtigheid, aan God overgegeven voor Zijn dienst en tot Zijn verheerlijking. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.