Shop Doneer

Alleen het bloed van Jezus

"Er is meer kracht in één druppel van het bloed van Jezus, dan in het hele rijk van satan en zijn aanhangers, maar we moeten die kracht wel leren toepassen." Een uitspraak van Derek Prince die hij leerde en leefde... We overwinnen de vijand door te getuigen van het bloed van het Lam.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Wij overwinnen satan door persoonlijk te getuigen wat Gods Woord zegt dat het bloed van Jezus voor ons doet. (1)
Door het bloed van Jezus ben ik verlost uit de handen van de duivel. (2)
Door het bloed van Jezus zijn al mijn zonden vergeven. (3)
Door het bloed van Jezus word ik voortdurend gereinigd van alle zonde. (4)
Door het bloed van Jezus ben ik tot een rechtvaardige gemaakt, alsof ik nooit gezondigd had. (5)
Door het bloed van Jezus ben ik heilig gemaakt, apart gezet voor God. (6)
Door het bloed van Jezus heb ik vrijmoedigheid om in de aanwezigheid van God te komen. (7)
Het bloed van Jezus pleit voortdurend voor mij tot God in de hemel! (8)
Mijn lichaam is een tempel voor de Heilige Geest, verlost, gereinigd en geheiligd door het bloed van Jezus! (9)

  1. Openbaring 12:11
  2. Efeze 1:7
  3. Psalm 107:2
  4. 1 Johannes 1:7
  5. Romeinen 5:9
  6. Hebreeën 13:12
  7. Hebreeën 10:19
  8. Hebreeën 12:24
  9. 1 Korinthe 6:13

Gerelateerde producten