Shop Doneer

De kracht van vasten

Leestijd: 3 min.
Zie, op uw vastendag zoekt u uw eigen wens, en beult u al uw arbeiders af. Zie, u vast om te twisten en ruzie te maken en om goddeloos op de vuist te gaan. Vast niet zoals heden als u uw stem wilt laten horen in de hoogte. Zou dit het ​vasten​ zijn dat Ik verkies: dat de mens zich een dag lang verootmoedigt, dat hij zijn hoofd buigt als een riet en zich neerlegt in rouwgewaad en as? Noemt u dat ​vasten en een dag die de HEERE welgevallig is? (Jesaja 58:3-5).

Voor de mensen die hier beschreven worden, was het vasten niet meer dan een algemeen aanvaard, godsdienstig ritueel. Zij deden dit niet met hun hart. In plaats van echte bekering of zelfverloochening, gingen ze gewoon door met hun normale leven en waren allerlei slechte eigenschappen – zoals jaloezie, zelfzucht, trots en onderdrukking – zichtbaar in hun leven.

Het vasten waar God wel behagen in schept, komt echter voort uit hele andere motieven en houdingen:

Is dit niet het ​vasten​ dat Ik verkies: dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het ​juk​ ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaanen dat u elk ​juk​ breekt? (vers 6).

Zowel de Bijbel als de ervaring bevestigt dat er veel banden zijn die niet kunnen worden doorbroken, jukken die niet verwijderd kunnen worden en onderdrukten die niet bevrijd kunnen worden, totdat Gods kinderen – en met name de leiders – gehoorzamen aan Gods oproep tot oprechte verootmoediging door vasten en gebed.

Jesaja gaat verder met het beschrijven van de juiste houding ten opzichte van hen die behoeftig zijn en verdrukt worden:

Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie hongerlijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en ​bloed niet verbergt? (vers 7).

Vasten moet samengaan met oprechte en praktische hulp voor de mensen om ons heen, met name hen die onze hulp nodig hebben in materieel en financieel opzicht.

Gebed van de dag

Dank U Heer, voor het bloed van Jezus. Ik zal Uw oproep tot vasten gehoorzamen en bidden op Uw manier, om zo banden te verbreken, jukken te verwijderen en onderdrukten te bevrijden. Ik proclameer dat satan geen plaats in mij heeft, geen macht over mij heeft en geen onvereffende aanspraken tegen mij heeft. Alles is vereffend door het bloed van Jezus. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.