Shop Doneer

Gods genade in financiën

Leestijd: 2 min.

Er zijn drie basisprincipes die gelden voor de werking van Gods genade. Ten eerste: genade kan nooit verdiend worden; iets wat wel verdiend kan worden, is dus nooit genade:

Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade meer. En als het uit de werken is, is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer. (Romeinen 11:6)

Dit principe sluit de meeste religieuze mensen uit van Gods genade, omdat ze ten diepste menen dat ze de genade moeten en kunnen verdienen.

Ten tweede is er slechts één kanaal waardoor de genade tot ons komt:

Want de Wet is door ​Mozes​ gegeven, de ​genade​ en de waarheid zijn er door ​Jezus​ ​Christus​ gekomen. (Johannes 1:17)

Iedere vorm van genade die tot ons komt, komt altijd alleen maar door Jezus Christus.

Ten derde is er slechts één manier waarop we Gods genade kunnen ontvangen en dat is door geloof. Deze waarheid wordt prachtig verwoord in Efeze 2:8-9:

Want uit ​genade​ bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

Weinig gelovigen realiseren zich dat dit principe ook opgaat voor onze financiële en materiële voorziening, net als in de andere gebieden van ons leven. De Bijbel waarschuwt ons tegen onverantwoordelijk gedrag (Spreuken 10:4), luiheid (Spreuken 24:30-34) en oneerlijkheid (Efeze 4:28). Zolang we ons schuldig maken aan een van deze zonden, hebben we geen recht om te verwachten dat Gods genade werkzaam zal zijn in het financiële gebied van ons leven. Daarom zijn we als christen verplicht om eerlijk te zijn, hard te werken en verantwoordelijk met onze bezittingen om te gaan – niet om daarmee Gods genade te verdienen, maar om hiermee uiting te geven aan ons geloof en vertrouwen op Gods Woord.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, voor Uw werk aan het kruis. Ik verklaar dat U aan het kruis mijn armoede op u nam, en Gods genade vrijzette in mijn financiële en materiële behoeften. Zonden als roekeloosheid, luiheid en oneerlijkheid doe ik weg uit mijn leven, om eer te brengen aan Uw Naam en mijn geloof in U praktisch gestalte te geven. Jezus onderging mijn armoede, opdat ik zou delen in Zijn overvloed. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.