Shop Doneer

Het betaalde bedrag

Leestijd: 2 min.

De prijs die Jezus heeft betaald staat duidelijk omschreven in verschillende gedeelten van het Nieuwe Testament. In Handelingen 20:28 heeft Paulus het over de oudsten van de gemeente in Efeze:

Wees dan op uw hoede wat uzelf betreft, en heel de kudde, temidden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.

Paulus schrijft hier dat God Zijn eigen bloed heeft gegeven. Jezus wordt dus door Paulus omschreven als God. De prijs die God ervoor betaalde was het bloed van Zijn Zoon Jezus. In 1 Petrus 1:17 lezen we:

En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw ​vreemdelingschap.

Petrus had het niet over een soort slaafse angst, maar een diep gevoel van verantwoordelijkheid dat je ervaart vanwege de hoge prijs die Jezus voor jou heeft betaald. Als we ons realiseren dat we verlost zijn door het bloed van Jezus, kunnen we ons niet veroorloven daar lichtvoetig mee om te gaan.

in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van ​Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. (1 Petrus 1:18-19)

De prijs die Jezus betaalde om ons te verlossen was Zijn kostbare bloed. Hij wordt het Lam van God genoemd, zonder smet of vlek. Een smet is iets waarmee we worden geboren. Een vlek is iets wat later op ons leven komt. Jezus heeft met beide niets van doen. Hij heeft geen smet van de erfzonde opgelopen, en Hij heeft ook geen vlekken van persoonlijke zonden. Het is Zijn volmaakte bloed dat ons heeft verlost.

Gebed van de dag

Dank U Heer, dat U mij heeft teruggekocht. Ik weet dat ik verlost ben door het kostbare bloed van Jezus. Ik ben duur gekocht; ik ben van God. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.