Shop Doneer

Ontsnappen aan de vloek

Leestijd: 2 min.

Wist je dat de Bijbel leert dat de zonden die wij doen, gevolgen kunnen hebben voor ons nageslacht (zie Deuteronomium 28)? Zo is het dus ook mogelijk dat negatieve gevoelens, gebeurtenissen of tegenslagen die jij in je leven ondervindt, te maken hebben met zonden van je ouders of voorouders. Het kan zijn dat er door zonden van je voorgeslacht een vloek op je leven is gekomen. Ook al heb jij persoonlijk geen schuld aan hun misstappen of zonden, toch lijdt je wel aan de gevolgen ervan. Als we zo'n vloek willen verbreken, is het belangrijk om alle zonden te belijden die jij of je voorouders hebben begaan en waar jij je van bewust bent. Dit kun je doen door deze zonden te noemen en God te vragen om vergeving en reiniging. In Spreuken 28:13 staat:

Hij die zijn zonden bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie zijn zonden belijdt en achterlaat, die zal ontferming vinden.

Als je de zonden bedekt, zul je niet voorspoedig zijn of gezegend worden. Maar als je daarentegen de zonden belijdt en achter je laat, dan zul je Gods ontferming en genade vinden, en verlossing ontvangen van iedere mogelijke vloek. In dit proces speelt vergeving dus ook weer een rol. Jezus zei:

En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook Uw Vader, die in de hemelen is, u uw misdaden vergeeft. (Markus 11:25)

Jezus maakt hier duidelijk dat als we onvergevingsgezindheid koesteren en bitterheid of weerstand in ons hart vasthouden, dat we daarmee blokkades opbouwen die onze gebedsverhoring tegenhouden. Deze dingen houden ons onder een vloek. Door een beslissing van onze wil moeten we in ons gebed alle weerstand, bitterheid of onvergevingsgezindheid opgeven. In de mate waarin wij een ander vergeven, zal God ons vergeven. Als we volkomen vergeving van God willen ontvangen, moeten we ook volkomen vergeving schenken aan anderen. Het is in je eigen belang, dat je anderen oprecht en van harte vergeeft.

Gebed van de dag

Dank U Jezus, dat U voor mij stierf aan het kruis. Help mij om anderen te vergeven en mijn leven vrij te maken van de vloek, door elke zonde – zowel die van mijzelf als die waarvan ik mij bewust ben vanuit mijn voorgeslacht – te belijden en vergeving te ontvangen. Omdat Jezus werd gestraft, kan ik vergeven worden. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.