Shop Doneer

Wat beweegt ons?

Leestijd: 2 min.

Een van de grootste problemen voor de Kerk vandaag is persoonlijke ambitie onder leiders. Paulus schreef hierover in zijn brief aan de Filippenzen:

Als er dan enige bemoediging is in ​Christus, als er enige troost is van de ​liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde ​liefde​ hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. (Filippenzen 2:1-3)

Dit is een stevige oproep! Paulus had het hier niet over oppervlakkige gevoelens, maar over diepe, indringende motivaties.

In de loop van mijn bediening heb ik veel geweldige geestelijke leiders ontmoet. Toch is in mijn beleving, persoonlijke ambitie een sterke drijvende kracht in de Kerk van nu: de ambitie om een grotere kerk te bouwen, een grotere bijeenkomst te houden, een grotere organisatie op te zetten met meer adressen op de mailinglijst, of het promoten van jezelf. Ik klink misschien wat cynisch, maar ontegenzeggelijk zie ik dat eerzucht een gevaarlijke maar zeer aanwezige motivatie is in het hart van het hedendaagse christendom. Terwijl Paulus zei:

Doe niets uit eigenbelang of eigendunk.

Ik heb een vraag voor hen die in dienst van de Heer staan. Maar eigenlijk is het een vraag voor ieder van ons, want alle gelovigen staan in dienst van God – toch denk ik aan de leiders in het bijzonder. Mijn vraag is: 'Wat beweegt jou? Wat maakt dat jij doet wat je doet? Wat maakt dat je zegt wat je zegt? Wat is jouw drijfveer in contacten en relaties? Word je gemotiveerd door de liefde van God en door bewogenheid? In 1 Johannes 4:7-8 worden we vermanend toegesproken:

Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Laat Gods liefde altijd je motivatie zijn!

Gebed van de dag

Dank U Vader, dat U zoveel om mij geeft. Ik verlang om gemotiveerd te worden door Uw liefde en Uw bewogenheid. Zoals een Vader bewogen is over zijn kinderen, zo is de Heer bewogen over mij. Amen.

Boeken van Derek Prince

Deze overdenking komt uit Dereks boek Gods levende Woord, een Bijbels dagboek voor 365 dagen. Wil je meer lezen van Derek Prince over wat het bloed van Jezus doet? Kijk dan bijvoorbeeld naar deze boeken en proclamatiekaarten:

In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.