Shop Doneer

Wil jij je kruis opnemen en Jezus volgen?

Leestijd: 4 min.

Gisteren zagen we: Nadat we nee hebben gezegd tegen onze egoïstische - of op zijn best egocentrische - ziel die woont in ieder van ons, moeten we leren om dagelijks ons kruis op te nemen. Wat betekent dat? Je kruis opnemen betekent dat je jouw wil overgeeft; je claim op je eigen leven geef je op en draag je over aan Gods wil.

Jezus, ons grote voorbeeld in alles, kwam op dit punt van overgave in de hof van Gethsémane. Hij nam Zijn fysieke, houten kruis niet op voordat Hij Zijn eigen wil had overgegeven aan de Vader. In Mattheüs 26:39 zegt Jezus:

...Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.

Hij zegt dit tot drie keer toe (in de verzen 39, 42 en 44), net zo lang tot er niets anders meer in Zijn gedachten was, dan alleen de wil van de Vader te doen, ten koste van Zijn eigen wil.

Je kruis opnemen betekent dat je hetzelfde doet als Jezus. Het betekent dat je net als Hij zegt: Heer, niet zoals ik het wil, maar zoals U het wilt. Jezus wist dat Hij ging sterven aan het kruis. Niemand legde Hem het kruis op. Zelf zei Hij daar het volgende over in het Evangelie van Johannes:

Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw op te nemen. (Johannes 10:17-18)

Je kruis opnemen vraagt om overgave

Je kruis opnemen betekent dat je jezelf vrijwillig aan God overgeeft. De opdracht is, net zoals in het leven van Jezus, helder: In Gethsémane bad Hij tot God: ...doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede (Lukas 22:42). Jezus negeerde Zichzelf. Toen, op Golgotha, aan het kruis, legde Hij Zijn leven neer. Jezus vestigde daarmee een patroon dat al Zijn volgelingen moeten volgen. Ze moeten zichzelf verloochenen en Hem volgen.

Jezus' volgelingen moeten bereid zijn te sterven waar en wanneer God het einde van hun aardse leven heeft bepaald. Zolang wij nog blijven vasthouden aan ons eigen leven - dat voor ons zo waardevol en spannend lijkt - zullen we niet in staat zijn het leven te vinden dat God voor ons heeft gepland. Maar als we eerst ons eigen leven verliezen - als we het neerleggen - dan zullen we een ander leven ontdekken dat God dan voor ons in petto heeft. Het is een leven dat volmaakt in lijn is met Zijn wil voor ons, een leven voorbij het kruis - een leven dat is neergelegd, opgegeven. Of liever: overgegeven aan Gods wil! Dat is de rijkdom en de genade die 'leven voorbij het kruis' betekent; dat we niet langer leven voor onszelf, maar helemaal voor Hem die voor ons gestorven is en opgewekt! (zie 2 Korinthiërs 5:15.)

Gebed van de dag

Dank U wel, Heer Jezus, dat U werkelijk alles gegeven hebt om mij de genade te geven van een leven in geestelijke overvloed, namelijk een leven in Uw wil. Dank U dat ik niet meer voor mijzelf leef, maar dat U voortdurend in mij werkt en groeit, zodat mijn leven Uw kracht voortbrengt. Amen.

Boeken over je kruis opnemen

Deze overdenking komt uit het boek De weg naar Gods zegen. In de webshop van DPM Nederland vind je meer Nederlandstalige boeken en proclamatiekaarten van Derek Prince én diverse boeken in andere talen. Wil je meer lezen over je kruis opnemen? Dan kunnen we de volgende titels aanbevelen:

  • Het boekje Hoger = lager legt Derek Prince uit wat dat betekent, je kruis opnemen. Dit boek roept op tot nederigheid als basis van je leven, want meer van God betekent automatisch minder van jezelf.
  • Het Kruis - je kunt er niet omheen bevat rijke lessen voor iedere christen, over Jezus' offer aan het kruis, je kruis opnemen en iedere dag leven vanuit Zijn genade.
  • Je kruis opnemen is ook omzien naar de ander! Dereks boekje Gods hart voor wezen, weduwen, armen en verdrukten vertelt over deze Bijbelse opdracht.
  • Heiligheid is geen optie, het is een status die we in Christus al hebben, maar ook een voortdurende groei, die God zelf in ons leven bewerkt. Dit boekje sluit mooi aan bij de opdracht van je kruis opnemen en kiezen om Zijn wil te doen.
  • In onze webshop vind je Bijbelse proclamatiekaarten over allerlei onderwerpen waar je als christen mee te maken krijgt. Jezelf verloochenen en je kruis opnemen geef je woorden met de proclamatiekaart Verootmoediging. Wil je stilstaan bij wat Jezus voor jou deed aan het kruis, dan kun je de proclamatiekaart De Omwisseling aan het kruis nog eens lezen en hardop uitspreken.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince, met Nederlandse en Engelse ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.