Shop Doneer

Aanbidding

Dankbaarheid, lofprijs en aanbidding zijn drie sleutels die je leven met God totaal vernieuwen. Dankbaarheid bepaalt je bij Gods goedheid, lofprijs bij Gods grootheid en aanbidding brengt je in Gods tegenwoordigheid, waar ieder mens ontdekt: U bent heilig!

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding,
knielen voor de Heer, onze Maker.
Ja, hij is onze God en wij zijn het volk dat Hij hoedt,
de kudde door Zijn hand geleid. (1)
Roem de HEERE, onze God;
buig u neer voor de voetbank van Zijn voeten.
Heilig is Hij. (2)

Ik nader vrijmoedig tot de troon van Gods genade. (3)
Ik wil een ware aanbidder zijn, en U aanbidden
in geest en in waarheid, want U, Vader,
zoekt mensen die U zo aanbidden. (4)
U Heere, mijn God, zal ik aanbidden
en U alleen dienen. (5)
Ik heb U lief met heel mijn hart
en met heel mijn ziel en met heel mijn verstand
en met heel mijn kracht. (6)

Uw liefde is meer waard dan het leven,
daarom wil ik U eren en danken, mijn leven lang.
Naar U strek ik mijn handen uit,
Uw naam zal op mijn lippen zijn. (7)

U bent het waard, Heere, te ontvangen de
heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle
dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij
en zijn zij geschapen. (8)
Amen!

  1. Psalm 95:6-7 (NBV)
  2. Psalm 99:5 (HSV)
  3. Hebreeen 4:16*
  4. Zie Johannes 4:23-24
  5. Mattheüs 4:10 (HSV)*
  6. Markus 12:30 (HSV)*
  7. Psalm 63:4-5 (GNB)
  8. Openbaring 4:11 (HSV)

Gerelateerde producten