Shop Doneer

Aanbidding

Dankbaarheid, lofprijs en aanbidding zijn drie sleutels die je leven met God totaal vernieuwen. Dankbaarheid bepaalt je bij Gods goedheid, lofprijs bij Gods grootheid en aanbidding brengt je in Gods tegenwoordigheid, waar ieder mens ontdekt: U bent heilig!

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding,
knielen voor de Heer, onze Maker. (1)

Ik breng U eer, Here mijn God,
en buig mij neer aan Uw voeten,
heilig bent U. (2)

Ik aanbid U, Here, en U alleen dien ik. (3)
Ik aanbid U omdat U mijn redding bent,
en mij elke dag draagt. (4)

Heer mijn God, ik heb U lief met heel mijn hart,
heel mijn ziel, heel mijn verstand en al mijn kracht. (5)

Ik zal de Vader aanbidden als een
waarachtige aanbidder,
in geest en in waarheid,
want God is op zoek naar zulke aanbidders. (6)

Zo nader ik vrijmoedig tot de troon van Gods genade (7)
en samen met alle engelen van God, roep ik uit:
Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige,
die was en die is en die komt. (8)

  1. Psalm 95:6
  2. Psalm 99:5 (NBV)
  3. Mattheüs 4:10
  4. Psalm 68:20
  5. Markus 12:30
  6. Johannes 4:23-24
  7. Hebreeën 4:16
  8. Openbaring 4:8