Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Kom, Heer Jezus!

Kijkend naar het verdriet, de oorlog en pijn in de huidige eeuw, kunnen we zo intens verlangen naar het moment dat Jezus terugkomt. Dan zal Hij alle tranen van onze ogen afwissen en ons voor eeuwig opnemen in Zijn heerlijkheid. Wat een geweldige dag zal dat zijn!

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Ik ben geduldig en houd moed tot de Heer komt, want Zijn komst is nabij.(1)

Wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze Redder, de ​Heer​ ​Jezus​ ​Christus. Met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan Zich te onderwerpen, zal Hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan Zijn verheerlijkt lichaam.(2)

De Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.(3) Ik troost mijn broeders en zusters met deze woorden.(4)

Ik let op, waak en bid, want ik weet niet wanneer het de tijd is.(5) Ik blijf trouw aan Uw gebod om stand te houden. U zult mij bewaren als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. U komt spoedig. Ik houd vast aan wat ik heb, dan zal niemand mij de lauwerkrans kunnen afnemen.(6)

U zegt: ‘Ja, Ik kom spoedig.’
Amen. Ja, kom, Heer Jezus!(7)

  1. Zie Jakobus 5:8 (HSV)
  2. Filippenzen 3:20-21 (NBV)
  3. 1 Thessalonicenzen 4:16-17 (HSV)
  4. 1 Thessalonicenzen 4:18 (HSV)*
  5. Markus 13:33 (HSV)*
  6. Openbaring 3:10-11 (NBV)*
  7. Openbaring 22:20b (HSV)

* tekst gepersonaliseerd

Gerelateerde producten