Shop Doneer

Correspondentieschool de Pijlers

Correspondentieschool ‘De Pijlers’ is gebaseerd op Dereks boek ‘De pijlers van het christelijk geloof’. Dit boek wordt al jarenlang en wereldwijd gebruikt door voorgangers en leiders om nieuwe gelovigen te helpen een goed fundament van geloof te leggen. Het studiemateriaal is ook uitermate geschikt voor volwassen christenen die hun kennis van basisbeginselen van hun geloof willen opfrissen.

Het kennen en kunnen toepassen van Gods Woord is een essentiële vereiste voor een vruchtbaar leven als christen. Deze cursus is een systematische studie van de grondbeginselen uit Hebreeën 6:1-2. een groot deel van iedere les bestaat uit het lezen, memoriseren en bestuderen van Bijbelteksten, en het leren toepassen daarvan.

De cursus maakt gebruik van beproefde studieprincipes uit het bedrijfsleven en helpt studenten om essentiële informatie te selecteren, te verwerken en te onthouden. De cursus gebruikt verschillende methoden en bevat o.a. invullessen, studie van grondwoorden, tekstmemorisatie en lees- en schrijfopdrachten.

Gods Woord een levend onderdeel maken van ons hart en ons denken, door middel van memorisatie en proclamatie, is een sleutel die veel grotere geloofshelden gebruikten. Iedere les geeft u sleutelverzen om uit uw hoofd te leren, waardoor uw parate bijbelkennis merkbaar zal groeien gedurende deze school! Door de teksten op een juiste manier toe te passen, zult u meer innerlijke zekerheid en vertrouwen in God gaan ervaren: en het vermogen om een krachtiger geloofsleven te leiden.

De cursus bevat een aantal speciale bijbelstudieopdrachten. Deze zijn ontwikkeld om uw bijbelstudievaardigheden aan te scherpen en u te helpen op een praktische manier Gods Woord te doorzoeken en toe te passen, zodat u zult groeien naar meer geestelijke volwassenheid.

EXAMENS EN BEGELEIDING

In totaal bevat de cursus 14 examens/opdrachten, die u in uw eigen tempo maakt. De examens en opdrachten zijn zo ontworpen dat u kunt reageren op de lesstof, en geven onze medewerkers de kans te beoordelen hoe goed u de lesstof heeft begrepen.

De Correspondentieschool ‘De Pijlers’ is opgebouwd uit drie modules. De gemiddelde cursusduur is één tot twee jaar en het is aan te bevelen de cursus in maximaal twee jaar tijd af te ronden. Langer komt echter ook voor (afhankelijk van je beschikbare tijd en studiesnelheid) en bij full-time beschikbaarheid is de cursus natuurlijk ook in enkele maanden af te ronden.

Iedere student wordt persoonlijk begeleid door een tutor die bereikbaar is per e-mail en telefoon. Een van de doelen van deze cursus is u te bemoedigen en te helpen. Ieder examen geeft u de ruimte vragen te stellen over de lesstof. Uw vragen n.a.v. de lesstof worden voor zover mogelijk beantwoord en aan u teruggestuurd, samen met het gecorrigeerde huiswerk en eventuele feedback van uw tutor.

Deelnemers die de cursus succesvol hebben afgerond, ontvangen aan het eind van de cursus een certificaat van deelname. Hieraan kunnen verder geen rechten worden ontleend.

INFORMATIE & PROEFLES

Voordat je je gaat aanmelden vind je het misschien prettig om eens te zien wat de inhoud is van de cursus. Klik hier om een overzicht te bekijken.
Misschien vindt je het daarnaast ook wel leuk om een proefexamen te maken. Klik op deze link om een proefles te zien en eventueel te maken.

KOSTEN

De correspondentieschool kan in termijnen betaald worden of in één keer.
Voor termijnen zijn er €100,- aanvangskosten en is het daarna €19,- per maand, gedurende 15 maanden.
Voor een eenmalige betaling zijn de kosten €350,-. (Dit levert een voordeel op van €35,- )

Het lesboek De Pijlers van het christelijk geloof is noodzakelijk voor het volgen van de cursus.

AANMELDEN

Indien u het bedrag in één keer wilt betalen kunt u zich aanmelden via het formulier rechts bovenin.
Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden en in termijnen wilt betalen, kunt u contact met ons opnemen:

  • per telefoon (op werkdagen tussen 9.00 uur en 13.00 uur)
  • per email naar info@derekprince.nl

REACTIES VAN STUDENTEN

Ik heb in deze cursus veel kennis opgedaan, maar heb ook mezelf weer beter leren kennen door de ogen van God. Ik verbaasde me dat je toch zo snel teksten uit je hoofd kon leren, als je maar wilt. Ik vond het maken van de lessen prettig en stimulerend. Het is een prachtige manier om jezelf met het Woord van God stil te zetten en ik vond het een goede, verzorgde cursus.” – (Sonja Kingma)

“Ik ben alleenstaande moeder en had vooraf best een huivering voor de financiële last die ik dan anderhalf jaar op me zou nemen, maar het is ook weer een stimulans om mijn studie serieus te gaan doen. En het is me al het geld waard. Het is net of ik luister naar een hele goede preek, het zijn echt tijden van mij en God samen. Ik ben zo onder de indruk van de studie, van de opbouw van de lessen… eigenlijk omdat ik er door onder de indruk kom van Gods Woord.
Ik denk ook dat dit de weg is waarop we als westerse christenen uit ons slappe christendom kunnen komen. Het lijkt ook of ik nu meer te geven heb. Ik hoor mezelf het Woord van God gebruiken. En ik ben ook behoorlijk besmettelijk naar anderen toe. Dingen die ik ontdek, deel ik met iedereen. En ik denk bij mezelf: ,,Hoera, ik mag nog anderhalf jaar!” Je kunt weleens een goede tijd hebben met de Heer op een conferentie, maar dat houdt dan weer op, maar nu weet ik dat ik nog een tijd voor de boeg heb. Als ik de lessen maak, dan komt Hij en spreekt Hij, iedere keer weer. Dat mààk je niet, dat gebéurt! (Titia)

De lessen over de doop en de Heilige Geest kijk ik heel erg naar uit. Ook het blok over wet en genade… dat was wel pittig, maar ook heel goed. Ik ontdekte dat ik soms nog zo wettisch ben, maar dat ik mag leven uit de vrijheid van de Heilige geest. Dat is zo belangrijk!
Ik leid een kring, en daar vertel ik aan de anderen wat ik geleerd heb. Dat merk ik wel van de cursus, dat je er direct wat mee kunt ook om anderen dingen te leren die je zelf hebt geleerd.” – (Karin)

“Ik heb me in 2004 ingeschreven. De eerste twee lessen waren studeren en inleveren van huiswerk, maar bij de derde les maakte ik iets heel anders mee. Het was niet meer leren, maar het gevoel dat het onderwijs dieper gaat dan je verstand, onderwijs dat regelrecht je hart ingaat. Ik begon aan een nieuwe weg met de Heer en het Woord begon te leven in mijn binnenste. Elke keer als ik begin aan de studie heb ik het gevoel alsof ik gewoon op school zit bij de Heer. Ik denk niet dat iemand hetzelfde blijft nadat hij deze cursus heeft gevolgd.” – (Sonja)

Inschrijven

Hieronder kunt u zich inschrijven voor de cursus en de materialen bestellen. Deze kunt u afrekenen in onze webshop. Vervolgens ontvangt u een mail met de toegangscode voor de cursus en een link naar de cursuswebsite.

Benodigd:
# Titel Soort Prijs
Lesmaterialen voor 'De Pijlers' cursussen € 350,00
De pijlers van het christelijk geloof boeken € 29,00

Gift voor cursus (in cijfers)