Het is bijna vaderdag! Verras je vader met inspirerend onderwijs van Derek Prince. Klik hier om de Vaderdagactie te bekijken.

sluit
Shop Doneer

Geen keuze...

Leestijd: 2 min.

Uiteindelijk heeft de mens nieteen keuze of hij wel of niet aanbidt, maar slechts een keuze wie hij gaat aanbidden. Dit harde feit staat duidelijk omschreven in de woorden die God tot Israël sprak vanaf de berg Sinaï; woorden die we vandaag de dag kennen als de tien geboden:

Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U mag geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U mag geen beeld voor u maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U mag u voor hen niet neerbuigen, en hen niet dienen, want Ik, de Heer, uw God, ben een ijverend God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten. (Exodus 20:1-5)

Graag wil ik je aandacht vestigen op een aantal belangrijke punten in dit belangrijke en bekende gedeelte.

1. God zal geen enkele vorm van aanbidding delen met iets of iemand anders. Als we God aanbidden, dan aanbidden we Hem alleen; Hij is ook de enige die recht heeft op onze aanbidding. Er is niets of niemand anders in het universum die we onze aanbidding mogen geven.

2. Neerbuigen is altijd een bewijs van aanbidding. God zegt in relatie tot afgoden, U mag u voor hen niet neerbuigen. Neerbuigen en aanbidden zijn eigenlijk synoniem.

3.Een erg belangrijk punt: de kwade gevolgen van verkeerde aanbidding blijven niet beperkt tot ons eigen leven, maar gaan door in ons nageslacht. God zegt dat Hij de kinderen zal straffen om de zonde van de vaders tot aan het derde en vierde geslacht. Deze vorm van generatiestraf komt niet door andere zonden die worden gepleegd, maar alleen door deze ene zonde; een zonde zo verschrikkelijk, namelijk het aanbidden van een andere god dan de ware God. God zegt dat de gevolgen van deze zonde worden doorgegeven tot aan het derde en vierde geslacht na degene die deze zonde heeft begaan.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, ik ben mij zeer bewust dat ik uitsluitend U wil aanbidden en niets en niemand anders. Dank U wel dat u mij en mijn nageslacht – zowel biologisch als geestelijk (de mensen die aan mijn leiding zijn toevertrouwd) – zult zegenen en inspireren tot gehoorzaamheid aan Uw Woord. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

FRANKRIJK

    • Blijf bidden voor het werk van Catherine met de studenten van de bijbelcursus: er zijn veel nieuwe inschrijvingen. Bid ook dat de huidige studenten de cursus afronden!
    • Bid om een goede respons op onze zendingsberichten, en om meer mogelijkheden Dereks onderwijs te verspreiden, aangezien we hier wat opwekking beginnen te zien, waar we heel dankbaar voor zijn!
    • Dereks boeken zijn nu verkrijgbaar op Youscribe, een digitale bibliotheek die geen christelijke onderneming is en door veel ongelovigen wordt benut. Hij is in het bijzonder actief in Afrika, waar Dereks Franse onderwijs in sommige landen verkrijgbaar is. Bid dat velen worden bereikt en redding en geestelijke groei zullen vinden!
    • Er zijn nu verscheidene nieuwe videoboodschappen beschikbaar met Franse ondertiteling van hoge kwaliteit. Bid dat God deze boodschappen op een machtige manier zal gebruiken om tot Zijn volk te spreken.