Het is bijna vaderdag! Verras je vader met inspirerend onderwijs van Derek Prince. Klik hier om de Vaderdagactie te bekijken.

sluit
Shop Doneer

Hij blijft bij u en in u...

Leestijd: 2 min.

We komen achter steeds meer aspecten van die bijzondere Derde Persoon van de Drie-eenheid, de Heilige Geest. Een andere typering of benaming van de Heilige Geest, is dat Hij de Geest der waarheid is.

En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. (Johannes 14:16-17)

Jezus beloofde Zijn discipelen dat Hij de Vader zou vragen hun een Goddelijke Helper te sturen. De Helper gaf Hij een speciale naam: ‘de Geest van de Waarheid’. Tegelijkertijd waarschuwde Hij hen dat de wereld deze Helper niet zou kunnen ontvangen. De Bijbel geeft hier twee verklaringen voor. Ten eerste, vanaf het moment dat de mensheid in opstand kwam tegen God en zich van Hem afkeerde, is ze ook niet meer bereid geweest de waarheid te accepteren die hun onrechtvaardige daden aan het licht bracht. Zij houden de waarheid in ongerechtigheid ten onder. In een van de Engelse vertalingen staat hier: zij onderdrukken de waarheid in ongerechtigheid.

In de tweede plaats heeft de opstand tegen God de mensheid onder de heerschappij gebracht van ‘de god van deze eeuw’: satan, die de gehele wereld verleidt (of in de Engelse vertaling: ‘misleidt’). Hét wapen van satan is bedrog. Hiermee houdt hij de mensheid onder zijn controle. Als zijn vermogen om te bedriegen eenmaal van hem is afgenomen, dan heeft satan verder niets meer te bieden, behalve een plaats samen met hem in het eeuwige vuur!

De menselijke filosofie heeft door de eeuwen heen nooit een bevredigende definitie kunnen geven van ‘waarheid’. De Bijbel daarentegen geeft op de vraag naar ‘waarheid’ een drievoudig antwoord:

  1. Jezus zegt: Ik ben de waarheid. (zie Johannes 14:6)
  2. Als Hij bidt tot God de Vader zegt Jezus: Uw Woord is de waarheid. (zie Johannes 17:17)
  3. Johannes zegt ons: de Heilige Geest, de Geest van de waarheid. (zie Johannes 16:13)

Gebed van de dag

Dank U wel, Heer, dat ik met de Geest van de waarheid die in mij woont, bevoorrecht ben ten opzichte van de menselijke filosofie, die nooit een bevredigend antwoord heeft kunnen krijgen op haar honger naar waarheid. Dank U Jezus, dat U, als het levende Brood dat uit de hemel is neergedaald, mijn honger naar de waarheid stilt – en dat Uw Geest samen met Uw Woord mij leert wat de waarheid is! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ZWEDEN

  • Bid om contacten met de juiste mensen die financieel en praktisch kunnen helpen het werk van DPM in dit land uit te breiden
  • Bid dat kerken en mensen in Zweden open staan voor het ontvangen van Dereks onderwijsmateriaal voor hun persoonlijke groei en hun bediening.