Shop Doneer

Nieuwe bestemming, nieuw geloof, nieuwe moed...

Leestijd: 3 min.

In 1 Koningen 19 lezen we dat Elia op de vlucht is voor koningin Isebel. Na de dramatische overwinnning op de Baäl-priesters vlucht hij naar de woestijn en onderneemt vervolgens een lange reis naar de berg Horeb, de plaats waar God zijn verbond had gesloten met de kinderen van Israël. Als Elia zich op de berg Horeb bevindt, spreekt de Heer tot hem en maakt Elia een aantal dramatische gebeurtenissen mee voordat hij een nieuwe openbaring van God ontvangt:

Maar Hij (de Heer) zei: Ga naar buiten en ga op de berg staan, voor het aangezicht van de HEERE. En zie, de HEERE ging voorbij, en een grote en sterke wind, die bergen spleet en rotsen in stukken brak, voor het aangezicht van de HEERE uit. Maar de HEERE was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de HEERE was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de HEERE was ook niet in het vuur. (1 Koningen 19: 11-12a)

Het bovenstaande noem ik wel eens het voorspel van aanbidding: de wind, de aardbeving en het vuur. Soms is er ontzagwekkend tumult en grote opwinding, maar er is geen aanbidding. Maar na de drukte…

En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. (vers 12b)

Dat is wat ik altijd associeer met aanbidding: het geluid van een zachte stilte.

Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht (vers 13).

Dat is aanbidding! Engelen en serafs worden in de Bijbel voorgesteld als wezens die hun gezichten en voeten met hun vleugels bedekken als ze in Gods aanwezigheid zijn. Elia bedekte zijn gezicht.

En het gebeurde, toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem, die zei: Wat doet u hier, Elia? (vers 13)

Hoezeer hij eerder ook geïntimideerd was door Isebel die hem najoeg, of onder de indruk was van storm, aarbeving en vuur, Elia kwam nu in die bekende plaats van stilte en eerbied in Gods aanwezigheid, daar waar God tot hem kon spreken. Met die houding kon Elia Gods fluistering verstaan, een geluid dat hij op geen enkele andere manier kon horen. En door het horen van die stem ontving hij nieuwe leiding en kracht, zo lezen we in het vervolg van het verhaal. Hij ging op weg, een man met een nieuwe bestemming, nieuw geloof en nieuwe moed. Hij was door aanbidding de rust binnengegaan.

Gebed van de dag

Vader, als is door zo’n Elia-ervaring heenga – ontmoediging met name na een periode van zware geestelijke strijd en zelfs Uw overwinning – breng mij dan terug in Uw rust, Heer. Maak mij gevoelig voor die zachte bries van Uw Geest, waarin mijn geloof wordt vernieuwd en ik mag leven naar Uw roeping. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

EGYPTE

Bid dat door onze online platforms meer mensen bereikt zullen worden met Dereks onderwijs, en zullen groeien in hun wandel met Christus; bid dat God nieuwe deuren zal openen in de regio van de Perzische Golf.

ZENDINGSVERSLAG EGYPTE

  • De vertaling van nog eens 3 boeken is afgerond: ‘Gaven van de Geest’, ‘Gods beloften ontvangen’, en ‘Heiligheid is geen optie’. Na de vormgeving en publicatie komen ze beschikbaar op de Arabische website en de mobile app.
  • Sinds de pandemie zijn Egypte en veel andere landen in het Midden Oosten en Noord Afrika totaal of gedeeltelijk dichtgegaan, en de bezoeken aan onze Facebookpagina (van mei) stegen met 70 procent. Veel mensen wilden meer weten over Jezus.
  • We hebben de vertaling van 13 video’s van ‘De Romeinse pelgrimstocht’ afgerond, en werken nu aan de nasynchronisatie.