Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Jezus, de Heerser

Leestijd: 3 min.

In Openbaring 1:4-5 wordt Jezus 'De heerser van de koningen der aarde' genoemd. Hij is de Koning der Koningen en Heer der Heren. Deze prachtige titel die op Jezus is toegepast, heeft een heel specifieke betekenis. Koningen en heren zijn heersers. Het betekent dat Jezus de Heerser over alle heersers is, Regeerder boven alle regeringen. In het bijzonder staan ​​alle aardse heersers en regeringen onder Zijn gezag. Hij staat direct boven hen, en allen moeten voor Hem buigen.
Daarom draagt ​​Jezus die 'vele kronen' op Zijn hoofd (Openbaring 19:12 NBV). Het Griekse woord voor 'kronen' is diadema, waarvan we het Nederlandse woord diadeem krijgen. Dit zijn geen kronen die een overwinning in een atletiekwedstrijd vertegenwoordigen; dat type kroon wordt aangeduid met een ander woord. In plaats daarvan is het het koninklijke woord diadeem.

Hij heeft veel kronen omdat alle koningen hun gezag en hun recht om te regeren bij Hem verkrijgen. God heeft een speciale boodschap aan heersers over Jezus. Soms realiseren we ons niet dat God sommige dingen zegt, vooral tegen heersers en leiders. Laten we eens kijken naar Psalm 2 in zijn geheel:
Waarom zweren de naties samen en maken de volkeren tevergeefs een complot? De koningen van de aarde nemen hun standpunt in en de heersers verzamelen zich tegen de HEER en tegen Zijn Gezalfde [Christus, of Messias]. 'Laten we hun ketenen breken, zeggen ze', 'en hun ketenen afwerpen.' [Ze willen de heerschappij van Jezus afwijzen.]

Degene troont in de hemel [God de Vader] lacht; de Heer spot met hen. Vervolgens bestrafte hij hen in zijn woede en jaagt hen angst aan in zijn toorn, zeggende: 'Ik heb mijn koning geïnstalleerd op Sion, mijn heilige heuvel.' Ik zal het besluit van de Heer [de Vader] verkondigen: Hij zei tegen mij: 'Jij bent mijn zoon; vandaag ben ik je vader geworden. Vraag van mij, en ik zal de volken tot uw erfdeel maken, de einden van de aarde tot uw bezit. Je zult ze regeren met een ijzeren scepter; je zult ze als aardewerk in stukken slaan. 'Daarom, koningen, weest wijs; wees gewaarschuwd, heersers van de aarde. Dien de Heer met angst en verheug je met beven. Kus de Zoon, opdat hij niet boos wordt en jij op je weg wordt vernietigd, want zijn toorn kan in een oogwenk oplaaien. Gezegend zijn allen die bij hem hun toevlucht zoeken. (Psalm 2, vertaald uit de NIV)

'Mijn Koning' is natuurlijk Jezus. Ongeacht wat de heersers der aarde besluiten, zeggen of proberen te doen, Jezus, de aangestelde Koning, is al op het hemelse Zion geplaatst. Hij is de Heerser van de koningen der aarde. Deze psalm brengt een speciale boodschap, en een relevante boodschap voor vandaag - een boodschap aan de heersers der aarde: wees verzoend met God door Jezus. Kus de Zoon, want als Zijn woede oplaait, zal Hij een oordeel over je brengen dat je niet kunt weerstaan. De oprichting van het koninkrijk van Jezus is de enige oplossing voor de problemen van de aarde en de enige hoop voor de volkeren van de aarde. Godzijdank dat Hij de Koning der koningen en Heer der heren is. Kom snel, Heer Jezus!


Gebed van de dag

Heer Jezus, wij aanbidden U. U bent de Koning der koningen en Heer der heren. U regeert voor altijd en eeuwig! Wat er ook gebeurt in de geschiedenis, ik weet dat U de touwtjes in handen hebt. Op een dag zal elke koning voor U buigen en belijden dat alleen U Heer bent. Niet alleen zij zullen U gehoorzamen en aanbidden, maar ook ik. U bent mijn Koning vandaag en voor altijd. Halleluja. Kom snel, Heer!
Gebed voor DPM wereldwijd


LIBANON

Onze zendingswerkers uit Egypte hebben Libanon het afgelopen jaar niet kunnen bezoeken, als gevolg van protesten, stakingen, het instorten van de economie, en de pandemie. Bid om Gods barmhartigheid voor Libanon, en dat het DPM-team er op de juiste tijd naar toe kan gaan om Dereks onderwijs te verspreiden en mensen te bedienen.