Shop Doneer

Bidden voor onbekeerden

Deze kaart helpt je om in lijn met Gods eigen Woord krachtige voorbede te doen voor ongelovige familie, vrienden, kennissen en buren.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Deze kaart helpt je om in lijn met Gods eigen Woord, krachtige voorbede te doen voor ongelovige familie, vrienden, kennissen en buren.

God, U had de wereld zo lief dat U Uw enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (1)
U wil dat mensen U al zoekend en tastend proberen te vinden, want U bent voor iedereen dicht bij. (2)
Daarom bid ik dat _____ U gaat zoeken.
Schep in _____ een rein hart, o God, en vernieuw in zijn/haar binnenste een standvastige geest. (3)
Overtuig door Uw Heilige Geest ____ van zonde en de noodzaak om in Christus te geloven. (4)
Ik bid dat _____ Uw Woord zal ontvangen en aannemen, niet als een boodschap van mensen, maar als Uw Woord. (5)
Breng ______ tot inkeer, zodat ______ de waarheid leert kennen en ontsnapt uit de valstrik van de duivel,
die hem/haar levend gevangen heeft genomen en dwingt zijn wil te doen. (6)
U verkondigt aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren en belijden en geloven dat Jezus de Heer is. (7)
Vader, help mij Uw licht te laten schijnen, zodat ______ mijn goede daden zal zien en U daarvoor eer zal bewijzen. (8)

  1. Joh. 3:16 (NBV)
  2. Hand. 17:27 (GNB)
  3. Ps. 51:12 (HSV)
  4. Joh. 16:8-9 (HSV)
  5. 1 Thess. 2:13 (NBV)
  6. 2 Tim. 2:25b-26 (NBV)
  7. Hand. 17:30-31 (HSV), Rom. 10:9-10 (NBV)
  8. Matt. 5:16

Gerelateerde producten