Shop Doneer

De grote opdracht

De grote zendingsopdracht is één van de belangrijkste uitspraken van Jezus. Deze kaart herinnert ons aan de geweldige verantwoordelijkheid en heerlijke opdracht die Hij ons gaf.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Heer Jezus Christus,
U hebt gezegd: Ga heen in de hele wereld en maak al de volken tot Mijn discipelen. (1)
Ik kijk om me heen en zie dat de velden rijp zijn voor de oogst en bid dat U werkers uitzendt (2)
Uw Heilige Geest geeft mij kracht om Uw getuige te zijn (3)
om aan armen het goede nieuws te brengen, gevangenen vrij te zetten en blinden hun zicht terug te geven. (4)
Ik maak aan alle volken Gods koningschap bekend,
verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt. (5)
Er is onder de hemel geen andere naam gegeven door wie wij behouden worden. (6)
Jezus Christus is de enige weg tot God de Vader. (7)

En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. (8)
Eens zal de dag komen dat alle volken zullen samenstromen, dat machtige naties zullen optrekken naar de berg van de Heer. (9)
Kennis van de Heer zal de aarde vervullen, zoals het water de bodem van de zee bedekt. (10)

Heer, Ik vraag en U geeft mij de volken tot erfdeel,
de einden der aarde tot mijn bezit. (11)

 1. Markus 16:15; Mattheüs 28: 19
 2. Johannes 4:35
 3. Handelingen 1:8
 4. Lukas 4:18
 5. 1 Kronieken 16:23,24
 6. Handelingen 4:12
 7. Johannes 14:6
 8. Mattheüs 24:14
 9. Jesaja 2:2-3
 10. Jesaja 11:9
 11. Psalm 2:8

Gerelateerde producten