Shop Doneer

De tien geboden

God gaf Mozes de tien geboden, zodat de Israëlieten wisten hoe ze moesten leven. Door de regels kunnen we niet bij God komen, dat kan alleen door Jezus, maar de regels vertellen ons wel hoe God wil dat we leven.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Here God, U heeft Mozes in de Bijbel de tien geboden gegeven.
Het volk Israël moest deze regels gehoorzamen om dicht bij U te kunnen zijn. (1)

Dank U wel dat ik door Jezus dicht bij U kan zijn
en dat door Zijn offer mijn zonden vergeven zijn. (2)
De regels van Mozes helpen mij te leven zoals U het wilt,
daarom wil ik ze gehoorzamen. (3)

1. Ik hou van U het allermeest en geef U de eerste plaats. *
2. Niets en niemand anders is belangrijker dan U.
3. Ik zal niet vloeken of Uw naam spottend gebruiken.
4. Eén dag in de week is anders dan de andere dagen, dan zal ik speciaal denken aan wat U voor mij hebt gedaan.
5. Ik zal mijn ouders gehoorzamen en respect voor hen hebben.
6. Ik zal andere mensen geen pijn doen en niemand doden.
7. Ik blijf altijd trouw aan degene met wie ik zal trouwen.
8. Ik zal niet stelen.
9. Ik zal niet liegen.
10. Ik zal tevreden zijn met wat ik heb en niet jaloers zijn op wat anderen hebben. (4)

Heilige Geest, ik heb uw kracht hiervoor nodig, U laat mij in mijn hart steeds weten hoe ik kan leven naar Gods wil. (5)

* naar Mattheüs 22:37

  1. Hebreeën 9:22
  2. Hebreeën 9:26, 28
  3. Mattheüs 5:17, 19
  4. Exodus 20:2-17
  5. 2 Korinthiërs 3:5-6

Gerelateerde producten