Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Een liefdevolle moeder

God heeft een bijzondere roeping voor moeders. Dat is een hele mooie, maar zeker geen gemakkelijke taak! God is trouw en Hij is er bij. Hij wil jou wijsheid en kracht geven en Hij zal je zeker helpen!

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Heer, ik heb U lief met heel mijn hart,
met heel mijn ziel en met al mijn kracht.
Laat mij hierin tot een voorbeeld zijn
voor mijn kinderen en er steeds
met ze over spreken.(1)
Ik zal mijn man en kinderen liefhebben
door zuiver, zorgzaam en vriendelijk te zijn.(2)

Ik vraag, vol vertrouwen en zonder twijfel,
wijsheid aan God in het opvoeden van mijn kinderen
en dank Hem dat Hij mij die geeft,
zonder voorbehoud en zonder verwijt.(3)
Heer, leer mij mijn kinderen te vormen en
te vermanen zoals U dat doet,
zodat ze de vruchten zullen plukken van
een leven in vrede en gerechtigheid.(4)

Ik vertrouw mijn kinderen volledig aan U toe,
zoals Jochebed in geloof Mozes aan U toevertrouwde.(5)
Ik vertrouw God dat Hij zijn beloften nakomt,
zoals Hij Zijn belofte aan Sara is nagekomen.(6)
Op mijn beurt zal ik mij aan mijn belofte houden
zoals Hanna zich hield aan haar belofte.(7)

Ik zal mijn kinderen van jongs af aan leren
de juiste weg te gaan.(8)

  1. Zie Deuter. 6:5, 7
  2. Zie Titus 2:4
  3. Jakobus 1:5*
  4. Zie Hebreeën 12:11
  5. Zie Exodus 2:3
  6. Zie Genesis 21:1
  7. Zie 1 Sam. 1:26-28
  8. Spreuken 22:6*

*tekst gepersonaliseerd

Gerelateerde producten