Shop Doneer

Gedoopt in de naam van Jezus

De essentie van de waterdoop is onze identificatie met Jezus, zijn lijden, zijn dood èn zijn opstanding. In Hem beginnen we een heel nieuw leven!

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Door het geloof ben ik met Christus gekruisigd en Hij leeft in mij. Hij heeft mij liefgehad en zich voor mij overgegeven. (1)
Daarom heb ik mij laten dopen, omdat ik weet dat ik door gedoopt te zijn in Christus Jezus, in Zijn dood gedoopt ben. Door de doop ben ik met Hem begraven, opdat, zoals Christus uit de dood is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, ook ik in een nieuw leven mag wandelen. (2)
Daarom beschouw ik mezelf dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, mijn Heer. (3)
Ik ben gedoopt in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en geef daarmee te kennen dat ik een discipel van Jezus ben en Hem wil gehoorzamen. (4)
Door mijn doop heb ik mij met Christus bekleed (5);
Hij heeft mijn zonden gedragen aan het kruis, zodat ik afgestorven aan de zonde, leef voor de gerechtigheid. (6)

  1. naar Galaten 2:20
  2. naar Romeinen 6:3-4
  3. Romeinen 6:11
  4. naar Mattheüs 28:19
  5. Galaten 3:27
  6. naar 1 Petrus 2:24

Gerelateerde producten