Shop Doneer

Ik vergeef

Als mensen je pijn doen of verdrietig maken, kun je twee dingen doen: boos blijven of vergeven. Jezus zegt: vergeef ze en laat het aan Mij over. Dan krijg jij weer vrede in je hart.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Papa God, ik kom bij U, want ik ben moe en verdrietig. Anderen hebben me pijn gedaan. Ik wil van U leren om daarmee om te gaan. Ik wil weer rustig worden bij U. Mattheüs 11:29

Ik wil mijn boosheid, het schreeuwen en schelden wegdoen uit mijn hart, want ik wil dat U mijn leven vult. Ik kies ervoor te vergeven zoals U mij vergeven heeft. Efeziërs 4:31-32

Satan wil niet dat ik vergeef, maar ik overwin hem, met Uw bloed en door wat ik uitspreek. Openbaring 12:11

Ik kies ervoor anderen geen pijn terug te doen, U zult hen eerlijk beoordelen. Lukas 6:37

Ik vergeef ze en zegen ze. Romeinen 12:14

Here Jezus, wilt U mij helpen om vriendelijke woorden te spreken? Psalm 19:15

U bent een God die vergeeft en geduldig is, ik mag altijd bij U komen en U bent goed. Nehemia 9:17

Gerelateerde producten