Shop Doneer

In Christus ben ik aangenomen

Eén van de grootste noden van mensen in onze tijd is het ontbreken van innerlijke zekerheid en een besef van identiteit. Jezus biedt dit aan en nodigt ieder mens uit tot Hem te komen en zijn waarde, zekerheid en doel te vinden in Hem. Deze kaart is de eerste uit een serie van drie over dit onderwerp.

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Ik ben een kind van God (1)
Ik ben een vriend van Christus. (2)
Ik ben gerechtvaardigd door mijn geloof (3)
Ik ben met God verenigd, en één geest met Hem. (4)
Ik ben gekocht met een hoge prijs, en ik ben van God. (5)
Ik ben een lid van het lichaam van Christus. (6)
Ik ben een heilige. (7)
Ik ben aangenomen als kind van God. (8)
Ik heb directe verbinding met God door de Heilige Geest. (9)
Ik ben vergeven en vrijgezet van mijn zonden. (10)
Ik ben volmaakt in Christus. (11)

 1. Johannes 1:12
 2. Johannes 15:15
 3. Romeinen 5:1
 4. 1 Korinthiërs 6:17
 5. 1 Korinthiërs 6:19
 6. 1 Korinthiërs 12:27
 7. Efeziërs 1:1
 8. Efeziërs 1:5
 9. Efeziërs 2:18
 10. Kolossenzen 1:14
 11. Kolossenzen 2:10