Shop Doneer

Lofprijs voor de koning

Dankbaarheid, lofprijs en aanbidding zijn drie sleutels die je leven met God totaal vernieuwen. Dankbaarheid bepaalt je bij Gods goedheid, lofprijs bij Gods grootheid en aanbidding brengt je in Gods tegenwoordigheid, waar ieder mens ontdekt: U bent heilig!

Prijs
€ 1,00
Aantal
Taal

Omschrijving

Door Jezus wil ik God voortdurend een lofoffer brengen,
de hulde van mijn lippen, die Zijn Naam prijzen! (1)

Heer Jezus, U bent het Lam dat geslacht is, en waardig te ontvangen
de macht en de rijkdom, de wijsheid en de sterkte,
de eer en de heerlijkheid en de lof. (2)

U, mijn God en Koning, wil ik roemen, Uw Naam prijzen tot in eeuwigheid.
Elke dag opnieuw wil ik Uw Naam loven: Groot is de Heer. (3)

U bent de koning van Israël (4)
en de koning van vrede. (5)
U bent de koning der eeuwen (6)
de koning der koningen en de Heer der heren! (7)

U bent de heilige en U troont op de lofzangen van Uw volk. (8)

Laat zó mijn mond de lof spreken van de Heer
en alles wat leeft Zijn heilige Naam prijzen tot in eeuwigheid. (9)

Amen!

  1. Hebreeën 13:15
  2. Openbaring 5:11-13
  3. Psalm 145:1-2
  4. Sefanja 3:15
  5. Jesaja 9:5
  6. Psalm 145:13
  7. 1 Timotheüs 6:15
  8. naar Psalm 22:4
  9. Psalm 145:21

Gerelateerde producten