Shop Doneer

Drie fasen van opstanding

Leestijd: 2 min.


In 1 Korinthiërs 15 vinden we een nog vollediger en gedetailleerder verslag van de opstanding:

Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. (Vers 22-24)

Let op de uitdrukking ‘ieder in zijn eigen orde’. Het woord dat hier vertaald is met ‘orde’ wordt gebruikt om een ‘rang’ van soldaten aan te duiden. Paulus beeldt de opstanding hier af in drie opeenvolgende fasen, als drie rangen soldaten die voorbij marcheren, de ene na de andere.

  1. De eerste fase bestaat uit Christus zelf – ‘Christus als Eersteling’. Hiermee vergelijkt Paulus de opstanding van Christus met de ceremonie van het aanbieden van de eerstelingen van de oogst aan de Heer, zoals de kinderen van Israël onder de wet van Mozes was voorgeschreven.
  2. De tweede fase bestaat uit alle ware gelovigen ten tijde van Christus’ wederkomst – die van Christus zijn bij Zijn komst. Dit stemt overeen met de opstanding der rechtvaardigen die in het boek Daniël en ook door Christus zelf is voorzegd.
  3. De derde fase wordt ‘het einde’ genoemd – dat wil zeggen, het einde van Christus’ aardse regering van duizend jaar, aan het einde waarvan Hij het koninkrijk zal overdragen aan God de Vader. Van degenen die in deze fase worden opgewekt zal de meerderheid, maar niet allen, behoren tot de opstanding van de goddelozen, zoals in Daniël en door Christus is voorzegd. Over deze derde fase zegt Paulus hier in 1 Korinthiërs verder niets meer. Maar wij zullen later gaan zien dat hieromtrent verdere details worden gegeven in Openbaring 20.

De komende dagen zullen we nauwkeuriger gaan onderzoeken wat Paulus hier over de eerste twee fasen zegt.

Gebed van de dag

Lieve hemelse Vader, dank U wel dat Uw Woord zo uitgebreid en gedetailleerd beschrijft hoe de laatste fase van ons bestaan hier op aarde zich zal voltrekken. Ik bid U Heer, dat ik in die tijd klaar zal zijn om U, mijn Heer en Heiland, te ontmoeten in de lucht. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

AUSTRALIË

Bid om toenemende contacten met personen en bedieningen die Dereks onderwijsmateriaal willen gebruiken voor de inheemse gemeenschap, zodat het inheemse zendingswerk zich zal uitbreiden.

Weekvers: 1 Korinthiërs 15:22-23

Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.