Shop Doneer

De eerstelingen van de oogst

Leestijd: 2 min.

In Leviticus 23:10-11 lezen we Gods instructies over de ceremonie van het aanbieden van de eerstelingen van de oogst aan de Heer: Wanneer u in het land komt dat Ik u geven zal, en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de HEERE bewegen, opdat Hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de sabbat moet de priester de schoof bewegen.

Deze schoof van de eerstelingen die voor de Heer wordt bewogen, is een beeld van Christus die uit de doden opstaat als de vertegenwoordiger van de zondaar en als het begin van een nieuwe schepping.

Let erop hoe nauwkeurig dit beeld is. De schoof van de eerstelingen was de eerste complete vrucht die was opgekomen uit het zaad dat eerder in de aarde was begraven. Mozes zei tegen de kinderen van Israël dat de priester deze schoof voor de Heer moest bewegen opdat Hij een welgevallen in u vindt.

In Romeinen 4:25 vertelt Paulus ons dat Christus: ...om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. De wederopstanding van Christus vormde niet alleen het bewijs van Zijn eigen gerechtigheid; het maakte het ook mogelijk dat de gelovige mét Christus door God gerekend zou worden als een rechtvaardige.

Verder moest deze eerstelings-schoof voor de Heer bewogen worden op de dag na de sabbat. Aangezien de sabbat de zevende, of laatste dag der week was, was de dag ná de sabbat de eerste dag van de week – de dag waarop Christus werkelijk opstond uit de doden.

Ten slotte was het bewegen van de eersteling een daad van aanbidding en van overwinning, want het verschijnen van de eerstelingen in het daarvoor bestemde seizoen, gaf de zekerheid dat de rest van de oogst veilig binnengehaald zou kunnen worden. Op dezelfde manier geeft de opstanding van Christus de zekerheid dat alle overblijvende doden óók, op de voor hen bepaalde tijd, zullen worden opgewekt.

Gebed van de dag

Dank U hemelse Vader, dat ook ik een leven mag leven waarin ik mijn eerstelingen aan U breng als een daad van overgave, aanbidding en overwinning. Ik bid U Heer, dat ook de oogst van mijn leven veilig binnengehaald mag worden, zodat mijn leven Uw naam eer brengt. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

TANZANIA

  • Bid dat het drukken in de Swahili taal op tijd zal zijn afgerond.
  • Bid om gunst inzake het registratieproces van DPM in Tanzania, zodat het spoedig zal worden goedgekeurd.
  • Bid om de benodigde partners en veldwerkers voor het werk van DPM in dit gebied.

Weekvers: 1 Korinthiërs 15:22-23

Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.