Shop Doneer

Aan het begin van je dag...

Leestijd: 1 min.
Woord uit het Woord - dag 14

Aan het begin van je dag...
Elke morgen, o HEER, hoort U mijn stem; elke morgen leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit. (Psalm 5:4 NIV)
Hoe begin jij de dag? Ben je gehaast, nerveus, probeer je drie dingen tegelijk te doen? Ben je vaak buiten adem, kortaf tegen je vrouw of man, reageer je geërgerd naar de kinderen? Ben je onrustig, bezorgd, verward? Stap je de dag onvoorbereid binnen, geestelijk slecht gewapend, en met niet al te veel vertrouwen in wat er voor je ligt? Weet je hoe dat komt? Je bent de dag niet goed begonnen.
Leer deze les van David. Hij zegt tegen de Heer: ‘Elke morgen hoort U mijn stem, Heer’. Het eerste wat David ’s morgens deed was dat hij zijn stem liet horen bij de Heer.
Hij gaat verder met: ‘Elke morgen leg ik mijn gebed voor U neer en zie ik naar U uit’. Dat is de beste manier om de dag te beginnen. Verhef je stem in gebed tot God; leg je gebed voor Hem neer. Leg Hem voor wat je vandaag moet doen. Draag de problemen en moeilijkheden die je tegen zult komen aan Hem op, en je zult net als David mogen uitzien naar Hem. Je bent niet bezorgd of bang. Je verwacht de antwoorden op de gebeden die je ’s ochtends voor God hebt uitgesproken.
Dat is het geheim. Begin elke door God jouw stem te laten horen.
Vader, help mij met de discipline om iedere nieuwe dag mijn gezicht eerst aan U te laten zien, voordat ik het aan mensen laat zien. Dank U dat ik U elke morgen mag prijzen en loven voor weer een nieuwe dag, waarin ik Uw heerlijkheid mag zien en ook laten zien aan anderen! Amen.