Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Aanbidding: Gemeenschap hebben met God

Leestijd: 1 min.
In Johannes 4:23 en 24 zei Jezus dat de Vader op zoek is naar mensen die Hem aanbidden in geest en in waarheid. Aanbidding is een daad van de geest, een activiteit die ons in één geest verbindt met God. Daarom is aanbidding de hoogste activiteit die mensen kunnen uitvoeren.
Als we in aanbidding met de Heer verenigd worden, beginnen we de dingen voort te brengen die God wil. Aanbidding is niet een soort toetje op het christelijke leven. Het is geen willekeurig programmapunt in de eredienst. Het zou in de eredienst het hoogtepunt moeten zijn en tevens de reden om de dienst te houden.Aanbidding is intimiteit, gemeenschap beleven met God - een viering van onze huwelijksrelatie met de Heer. Het verenigt ons met Hem in één geest. En zoals uit huwelijksgemeenschap bevruchting en nageslacht voortkomt, zo brengt intimiteit met God door aanbidding ook geestelijke vrucht voort. Dat is de vrucht van de Geest die in Galaten 5:22 wordt opgenoemd, die in ons leven begint te groeien door gemeenschap met God: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
De mensen die deze vrucht voortbrengen, hoeven niet langer geregeerd te worden door de wet, want ze zijn niet onder de wet. Ze zijn ontsnapt aan hun huwelijk met het vlees onder de wet, en ze zijn vrij om te trouwen met de opgestane Christus, door de Heilige Geest, en zullen de vrucht voortbrengen die ontstaat uit die eenheid. De sleutel tot geestelijke groei is niet inspanning, maar eenwording.

Dank U Jezus, voor uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat wanneer ik de Heer aanbid, ik met Hem ben verenigd in één geest. Ik proclameer dat Jezus door de dood werd afgesneden, zodat ik voor eeuwig met God verbonden kan zijn. Amen.