Shop Doneer

Aandachtig luisteren

Leestijd: 2 min.

Vandaag komen we bij een vijfde manier om de kernzin van onze studie af te maken: Als je het beste wilt van God... dan moet je leren Gods stem te verstaan en te gehoorzamen. De komende periode zullen we onderzoeken wat Gods Woord zegt over het horen van en gehoorzamen aan Gods stem.

Het horen van Gods stem komt niet vanzelf. In zekere zin is onze oude natuur, de ‘natuur van Adam’, doof voor Gods stem. Voor de oude, vleselijke natuur is het niet natuurlijk om Gods stem te kunnen horen. Het moet aangeleerd en intensief geoefend worden. De wereld vandaag is vol met ontelbare stemmen die op ons inpraten, ons overweldigen, onze aandacht opeisen. Toch, te midden van al dat tumult, is er die stille, zachte stem van God, met eindeloze wijsheid en autoriteit, die de sleutel is naar ons welbevinden.

In de Bijbel zijn heel veel goede redenen te vinden die het leren verstaan van Gods stem meer dan de moeite waard maken. Het slagen van onze relatie en onze wandel met God hangt af van het horen van Zijn stem.Ik zal je een specifiek voorbeeld geven: het ontvangen van genezing en gezondheid van God. De Bijbel laat geen twijfel bestaan over het feit dat de sleutel voor genezing en gezondheid ligt in het vermogen Gods stem te verstaan. Dit wordt onder meer duidelijk in Exodus 15, waar Mozes de kinderen van Israël aanspreekt:

Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat goed is in zijn ogen; als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn voorschriften houdt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over het land Egypte gebracht heb; want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.
(Exodus 15:26)

De Hebreeuwse tekst zegt letterlijk: ,,Als u hoort, dan hoort u de stem van de Here uw God...”. Dit is een typisch Hebreeuwse zegswijze, die gebruikt wordt om heel veel nadruk te creëren. In dit geval betekent het dus ‘luisteren met uiterste nauwlettendheid, naar de stem van de Here uw God'. Vervolgens biedt God aan jouw persoonlijke arts te zijn. Maar de basisvoorwaarde is heel aandachtig te luisteren naar de stem van de Heer.

Gebed van de dag

Vader, te midden van deze wereld waarin vele stemmen en geluiden mijn aandacht vragen, besluit ik om te leren Uw stem te verstaan en met volle aandacht naar U te luisteren. Wilt U mij leren wat dit betekent en hoe ik dit kan doen. Uw stem is belangrijker voor mij dan alle andere geluiden om mij heen. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

FRANKRIJK

  • Bid dat het nieuwe Franse boek Onwankelbare hoop inderdaad hoop zal brengen aan veel mensen in Frankrijk. Dit land scoort heel hoog wat betreft depressie en drugsgebruik daartegen.
  • Bid dat het nieuwe boek Uitzien naar Jezus’ komst de Franse Kerk zal aanvuren klaar te zijn voor de terugkomst van de Heer.
  • Er worden Franse exemplaren van Life-Changing Spiritual Power in gedeelten verstuurd naar Frans sprekend Afrika. Bid dat ze veilig aankomen en de juiste mensen bereiken.
  • Blijf bidden om meer open deuren bij de Rooms Katholieke Kerk, en in het bijzonder dat mensen de DPM-Frankrijk website vinden en hun voordeel doen met de vele boodschappen die verkrijgbaar zijn.