Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Alle gevolgen tenietgedaan

Leestijd: 2 min.
Het boek Genesis leert ons dat Adams val zeven gevolgen had:
  1. Adams directe omgang met God was verbroken.
  2. Adams levensbron werd afgesloten. Hij was als een batterij die nooit weer zou worden opgeladen. Hij bezat een geweldige hoeveelheid aan Goddelijk leven, maar dit zou uiteindelijk opraken.
  3. Adam raakte onderhevig aan de vergankelijkheid: ziekte, ouderdom, rimpels, stramme gewrichten, en veel meer...
  4. Adam raakte blootgesteld aan de kwellingen van satan. Ik geloof dat hij van toen af aan slachtoffer en doel was van demonische agressie.
  5. Adam werd slaaf in plaats van koning.
  6. Adams rijk raakte onderworpen aan vruchteloosheid of doelloosheid.
  7. Adam werd identiek aan satan in het schuldig zijn aan rebellie - net als satan werd hij een opstandeling. Dit is een cruciaal feit, want de wijsheid van God was nodig om de oplossing te vinden en deze associatie en zijn fatale gevolgen te ontbinden.
Bij het vijfde punt is het voor ons belangrijk om te beseffen: Adam had koning kunnen zijn als hij afhankelijk was gebleven, maar hij koos voor onafhankelijkheid... en werd juist slaaf! Dit geldt voor heel veel mensen die we vandaag de dag ontmoeten. Hun houding zegt: 'Ik wil niemand moeten gehoorzamen. Niemand zal mij vertellen wat ik moet doen. Ik ben onafhankelijk'. Maar wat worden ze? Slaven.
En bij punt 6 - de doelloosheid - wil ik toevoegen: Dit is nog één voorbeeld van de angstwekkende gevolgen van het misbruiken van autoriteit. Toen Lucifer in opstand kwam, viel een derde van de engelen met hem en had deel aan zijn schuld. Hetzelfde principe gold voor de val van Adam. De hele aarde voelde de gevolgen van zijn ongehoorzaamheid. Doorns en distels verschenen waar die nooit waren geweest, en alles wat zwaar en onaangenaam is, alles wat spanning veroorzaakt, alles wat moeite kost en frustratie teweegbrengt, is deze wereld binnengekomen door de ongehoorzaamheid van Adam.
Veel mensen vragen zich af waarom God satan niet simpelweg vernietigt. Ik geloof dat dat is vanwege Zijn barmhartigheid naar de mensheid. In zijn sluwheid heeft satan de mensheid betrokken bij dezelfde misdaad als waar hij zich aan schuldig maakte. Ik kan me voorstellen dat satan zoiets zegt als: 'Oké God, ik ben dus een rebel. Ik weet het en u weet het. En die poel van vuur daarginds is de plek waar ik naartoe op weg ben. U kunt me daar op elk moment heen sturen. Maar... U bent een rechtvaardig God, dus U kunt geen compromis sluiten met Uw rechtvaardigheid. Deze mensen zijn net als ik opstandelingen. Dus op de dag dat U mij naar de poel van vuur zendt, moet U ook de mensen daarheen sturen'. Veronderstel dat deze dialoog plaats zou vinden en satan God op deze manier zou uitdagen, dan wist hij klaarblijkelijk niet dat God al een antwoord voor hem had zelfs voordat hij zijn uitdaging poneerde.
Hij zond Zijn Zoon die de plaats van de mens zou innemen, zodat in Hem voor jou en mij redding mogelijk werd!

Heer Jezus, dank U, dank U, dank U wel dat U de ultieme prijs betaalde om ook mij vrij te kopen! Dank U dat alle verschrikkelijke gevolgen van de zondeval - en daarmee ook de gevolgen van mijn zonden - zijn tenietgedaan door Uw bloed dat voor mij vloeide. Amen.