Shop Doneer

Altijd en voor eeuwig...

Leestijd: 2 min.
Het thema van dit hoofdstuk is een belangrijke vraag, waar veel christenen tegenwoordig maar weinig aandacht aan geven. Hij is echter buitengewoon belangrijk - en het negeren van de vraag is tot ons eigen nadeel. De Bijbel heeft veel te zeggen over de vreze des Heren, heel veel christenen verstaan dit begrip verkeerd.
Van alle thema's in de Bijbel bevat de vreze des Heren enkele van de meest in het oog lopende beloften van Gods gunst en zegen. In feite ken ik geen ander thema in de Bijbel dat meer zegeningen biedt dan de vreze des Heren. Jesaja 33:6 eindigt met acht woordjes: De vreze des HEEREN zal zijn schat zijn. De vreze des Heren is niet iets om bang voor te zijn of te versmaden. Het is eerder Gods schat, die Hij deelt met Zijn volk.
Ik heb mezelf wel eens afgevraagd: Waarom werd dat juweeltje van waarheid vastgehecht aan het einde van een vers in Jesaja, zodat het bijna verstopt is? Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat het zo subtiel was weggestopt omdat God wil dat wij zoeken naar de waarheid... Jezus zei dat we de Schriften moeten onderzoeken, want die zijn het die van Hem getuigen (zie Johannes 5:39). Ben jij één van die mensen die de Schriften onderzoeken? Wend jij je tot de Bijbel in een ijverige zoektocht naar waarheid? Zoek jij in Gods Woord naar antwoorden op je noden, en wend je je tot de Bijbel voor oplossingen voor je problemen? Veel mensen zijn bang voor wat God misschien tegen hen zegt, maar ze hoeven niet bang te zijn.
De vreze des HEEREN is rein, zij houdt voor eeuwig stand (Psalm 19:10a).
De vreze des Heren is niet alleen rein, ze is ook rein-igend - ze zuivert ons en houdt ons rein. Psalm 19 zegt dat zij eeuwig stand houdt - niet alleen voor dit leven, maar voor eeuwig. De vreze des Heren zal altijd een kenmerk zijn van het hele ware volk van God, zowel van mensen als van engelen.
Laat je hart niet jaloers zijn op de zondaars, maar heel de dag blijven in de vreze des HEEREN
(Spreuken 23:17).
Psalm 19 zegt voor eeuwig (vers 10); Spreuken 23 zegt heel de dag (vers 17). Met andere woorden, er moet nooit een tijd zijn waarop we de vreze des Heren niet in praktijk brengen.

Heer, laat mij de vraag van het nieuwe thema altijd en elke dag stellen: Heb ik de vreze des Heren als mijn kostbare schat? Openbaar mij dit geheimenis Heer, zodat ik kan leven in grote gerustheid, en ik de reinigende werking van haar kracht elke dag ervaar. Amen.