sluit
Shop Doneer

Ben jij een brief van Christus?

Leestijd: 2 min.

Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. (2 Korinthiërs 3:3)

Paulus zegt hier iets heel belangrijks, namelijk: ‘Als je wilt weten wat mijn theologie is, ga dan naar Korinthe. Daar zul je mijn onderwijs geschreven vinden in de levens van de mensen onder wie ik gediend heb.’ Ik houd van zo’n theologie! Paulus zegt eigenlijk: ‘Wil je weten wat ik geloof? Ga dan naar Korinthe. Daar ontmoet je hoereerders, overspeligen, koppelaars, homoseksuelen, dronkaards en afpersers, die nu echter godvruchtig leven. Dat is mijn theologie. Ze zijn een brief van mij.’ Als men in de oude wereld wilde weten wat Paulus geloofde, kreeg men als antwoord: ‘Ga naar Korinthe.’ Zo’n geloofsbelijdenis zou ik ook wel willen achterlaten.

In deze tekst ligt het verschil tussen wet en genade. De tafelen van steen zijn de wet die jou voor ogen wordt gehouden. De wet zegt: ‘Doe dit en laat dat.’ Je antwoordt: ‘Goed, ik zal dit doen en dat nalaten.’ Maar je faalt, omdat er een rebel in je woont die niet meewerkt. Genade houdt je niets voor ogen, zij schrijft door de Heilige Geest de wetten van God in je hart. Als ze in je hart geschreven staan, zul je er ook naar leven.

Salomo heeft gezegd: Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. (Spreuken 4:23, NBV)

Is dat geen geweldige gedachte? Ik ben niet bij machte iets in jouw hart te schrijven, maar de Heilige Geest kan dat wel. Niemand van ons kan door eigen inspanning of door middel van een theologie of bediening één enkele persoon veranderen. Maar als de Heilige Geest aan het werk is, schrijft Hij in de harten van degenen tot wie Hij spreekt. En zij worden veranderd. Dat is het verschil. De wet is buiten ons, genade is binnenin ons.

Gebed van de dag

Vader, wat heerlijk dat door Uw Zoon, de Here Jezus, Uw eigen Heilige Geest Zijn woonverblijf heeft gemaakt in mijn hart, zodat ik de hele dag door een Gids heb die spreekt in mijn denken en mij steeds op het spoor zet van Uw wil voor mij. En ook van Uw wil door mij heen, in het leven van andere mensen om mij heen. Dank U dat ik zo Uw brief ben, Heer. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

NEDERLAND

De kantoren van het Verenigd Koninkrijk en Nederland werken aan een nieuwe online cursus over Geestelijke Oorlogsvoering. Veel studenten van andere online cursussen hadden hierom gevraagd. Bid om bescherming en volharding voor iedereen die is betrokken bij het ontwikkelen van de cursus.