Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Beschermd

Leestijd: 1 min.
Berecht, HEERE, wie mij berechten;
bestrijd wie mij bestrijden.
Grijp het kleine en het grote schild,
sta op om mij te helpen.
Neem de speer in de hand, versper mijn vervolgers de weg;
zeg tegen mijn ziel: Ik ben uw heil.
(Psalm 35: 1-3)
Deze psalm is een gebed, en David bad het in een tijd van enorme angst. Hij was omringd door vijanden die tegen hem oprukten en hij zag niet hoe hij ze moest stoppen. Hij was uitgeput, aan het eind van zijn krachten en aan het eind van zijn mogelijkheden.
Daarom riep David tot de Here: ,,Sta op tegen mijn vijanden. Stel Uzelf tussen mij en hen in.'' David zag dat hij veel meer nodig had dan alleen wapens; hij had God in eigen persoon nodig als zijn verdediger.
Davids gebed werd op dat moment beantwoord op een manier die zijn onmiddellijke nood oploste. Maar daar bleef het niet bij. Het laatste, beslissende en volledig afdoende antwoord op Davids gebed kwam duizend jaar later, door Davids heerlijke Zoon, Jezus Christus de Heer.
Jezus de Verlosser deed aan het kruis datgene waar David om had geschreeuwd. De Koning der koningen kwam tussenbeide, en blokkeerde de weg voor iedere vijand van onze ziel. Door Zijn verzoeningsdood vernietigde Hij iedere aanspraak die de vijand op ons maakte en bracht Hij voor eens en altijd iedere beschuldiging van satan tot zwijgen. Hij begrensde satans gebied. Hij trok een grens die satan niet kan overschrijden.
Als jij net als David wordt geïntimideerd en gekweld door vijanden van je ziel, belagers die te sterk en te sluw voor je zijn, neem dan het antwoord op Davids gebed aan. Verschuil je achter het kruis van Jezus en luister wat Hij zegt tot jouw ziel: 'Ik ben jouw heil'.

Mijn antwoord in geloof:
Heer Jezus, ik ben U zo dankbaar voor het enorme offer dat U bracht, ook voor mij persoonlijk. In geloof zie ik U nu voor mij, gekruisigd en na drie dagen weer opgestaan, waardoor U triomfeerde en iedere vijand van mijn ziel de weg verspert. Dank U Koning Jezus! Amen.