Shop Doneer

Bevrijd van 'ik'

Leestijd: 2 min.

Als we stilstaan bij wat het Kruis vóór ons doet, zijn we allemaal enthousiast; er wordt ook nog redelijk veel over gepredikt. Waar echter nauwelijks over gepredikt wordt, en waar velen minder enthousiast over zijn, is wat het Kruis ín ons wil doen. De gevolgen van het gebrek aan onderwijs daarover zijn duidelijk zichtbaar in de Kerk vandaag. In de Verenigde Staten en veel andere Westerse landen, hebben we een groot aantal trieste schandalen en problemen in de gemeente gezien. Ik ben tot de conclusie gekomen, dat alle problemen teruggaan tot de grondoorzaak, namelijk dat het werk van het Kruis niet effectief is geweest in de levens van de betrokken personen. Dit is in zeker opzicht de wortel van alle mogelijke problemen in het leven van een christen.

Het mooie in de brief aan de Galaten is, dat niet alleen het probleem wordt aangewezen, maar dat ook de oplossing wordt aangereikt. Die oplossing bestaat uit een vijfvoudige bevrijding als gevolg van Jezus’ offer aan het Kruis. We leerden al wat het Kruis vóór ons doet: we zijn bevrijd van de kwade tegenwoordige eeuw en van de wet. De komende weken bekijken we drie andere bevrijdingen die het Kruis ín ons bewerkt. In Galaten 2:20 zegt Paulus:

Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

Opnieuw is het Jezus’ offer aan het Kruis waardoor deze verlossing tot stand komt. Waarmee wordt hier in dit vers afgerekend? Het antwoord bestaat uit slechts twee letters: IK, ons oude ‘ego’. ‘Ego’ is het Latijnse woord voor ‘ik’. Bevrijd worden van ons ‘ik’ is minstens zo belangrijk als de andere bevrijdingen die in de brief aan de Galaten worden genoemd. IK ben met Christus gekruisigd. Dat is echter niet iets wat éénmaal heeft plaatsgevonden (vanuit het Grieks: wordt gekruisigd met Christus), het is een voortdurende toestand van mijn wezen. Ik ben voortdurend gekruisigd en wordt blijvend met Christus gekruisigd. Ik ben aan het eind gekomen van mezelf.

Vind je dat ook zo vaak moeilijk? Heb je ook al ontdekt, dat God soms wel een heel harde stok nodig heeft om ons zover te brengen? We klagen, zijn verstoord en boos en vragen ons af: ‘God, wat doet U toch met mij? Waar bent U mee bezig?’ God is bezig je zover te brengen, dat Galaten 2:20 werkelijkheid wordt in je leven. Ik ben met Christus gekruisigd.


Gebed van de dag

Dank U Vader, dat U door het offer van Jezus voortdurend bezig bent mij te vormen naar het beeld van de Uw Zoon, de Heer Jezus. Omgekeerd evenredig blijft er daardoor steeds minder over van mijn eigen ik, mijn ‘oude mens’ die voortdurend zijn eigen zin wil laten gelden. Wat een genade Heer, U heeft mij van mijzelf bevrijd! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

DUITSLAND

Bid om nieuwe contacten en partners die naast ons gaan staan om Dereks onderwijs op ruimere schaal te produceren en delen in Duitsland door persoonlijk contact, onze website en online kanalen.