sluit
Shop Doneer

Bidden voor de vrede van Jeruzalem

Leestijd: 1 min.
De afgelopen maand hebben we Gods trouw als hemelse Vader bestudeerd. Ten grondslag aan dat onderwerp ligt Gods eeuwige verbondstrouw. En dat thema brengt ons vrijwel onmiddellijk bij onze 'oudere broer' Israël. In Genesis 12:2,3 lezen we Gods oorspronkelijke belofte aan Abraham, toen Hij hem opdroeg Ur der Chaldeeën te verlaten en naar een ander land te gaan:
Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en vervloeken wie u vervloekt; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.
Het Joodse volk is de toetssteen op basis waarvan alle andere volken beoordeeld zullen worden. De Bijbel waarschuwt ons in dit verband:
Laat beschaamd en achteruit gedreven worden allen die Sion haten.
(Psalm 129:5)
Ieder land dat Gods doel, namelijk het herstel van Sion, tegenwerkt, zal beschaamd en achteruitgedreven worden. Volken bepalen hun bestemming door hun reactie op het herstel van Gods volk.
Een prachtige en bekende belofte van zegen voor hen die zich verbinden met Gods doelen voor Jeruzalem, voor Israël en voor Gods volk, lezen we in Psalm 122:6:
Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het wie u liefhebben goed gaan.
Een neutrale houding aannemen is niet mogelijk. We kunnen niet zeggen: ,,We zullen maar afwachten wat er gebeurt." We moeten onszelf actief verbinden met wat God in zijn Woord zegt en met wat Hij doet in de geschiedenis.
De belangrijkste manier waarop we dit kunnen doen is door te bidden. We kunnen bidden voor de vrede van Jeruzalem en voor haar herstel - bidden dat Jeruzalem dat zal worden wat God in de Bijbel heeft verklaard. Voor hen die bidden en bewogen zijn, is dit de belofte:
Zij die u liefhebben zal het goed gaan.

Dank U Heer, voor de zegen die U belooft aan hen die Israël liefhebben. Ik proclameer dat het ieder die bidt voor Jeruzalem en met Israël bewogen is, goed zal gaan. Versterk ook in mij de passie voor Israël, zodat ik in lijn ben met Uw hart en gedachten ten aanzien van Uw verbondsvolk. Ik bid voor de vrede van Jeruzalem. Amen.