Shop Doneer

Bij de Vader komen

Leestijd: 1 min.
Toen Jezus op aarde kwam, was zijn ultieme bedoeling om de mens die zich tot Hem zou keren bij de Vader te brengen. De bijbel benadrukt deze waarheid op vele plaatsen, zoals bijvoorbeeld in 1 Petrus 3:18:
Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen.
Waarom stierf Jezus? Opdat Hij ons tot God zou brengen. Jezus was zelf niet het einddoel; Hij was de weg erheen. Hij zei dat zelf ook in Johannes 14:6:
Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Jezus is de weg, maar de Vader is de bestemming. Ik denk dat we vaak de bedoeling van God niet helemaal begrijpen. We hebben het heel vaak over de Heer Jezus Christus als onze Redder, onze Pleitbezorger, onze Middelaar etc. Al deze dingen zijn prachtig en waar, maar dat is nog lang niet alles. Gods bedoeling is niet dat we alleen maar bij de Zoon komen, maar ook dat we - door de Zoon - bij de Vader komen.

Dank U Jezus dat U mij hebt gered. Ik proclameer dat ik door de Zoon bij de Vader kom. Ik proclameer dat ik een kind van God ben. Amen.