Shop Doneer

Blokkades voor genezing opruimen

Leestijd: 1 min.
Vaak zijn er dingen in ons hart en ons leven die genezing blokkeren. De belangrijkste belangrijkste wil ik hier opsommen.
  1. Onwetendheid over Gods wil en Zijn Woord (zie Jesaja 5:13; Hosea 4:6)
  2. Ongeloof (zie Hebreeën 3:12,13)
  3. Onbeleden zonden (zie Spreuken 28:13)
  4. Afkeer van anderen en onvergevingsgezindheid (zie Markus 11:25,26)
  5. Occulte betrokkenheid (zie Exodus 23:24-26)
  6. Onbijbelse verbonden, zoals vrijmetselarij (zie Exodus 23:31-33)
  7. De gevolgen van een vloek (zie Deuteronomium 28:15-68)
Soms wordt ziekte veroorzaakt door of is verbonden met de aanwezigheid van boze geesten. We zien hiervan een voorbeeld in het evangelie van Lukas:
Toen de zon onderging, brachten allen die zieken met verschillende kwalen hadden, deze zieken bij Hem en Hij legde ieder van hen de handen op en genas hen. Ook gingen er van velen demonen uit, die schreeuwden en zeiden: U bent de Christus, de Zoon van God! Maar Hij bestrafte hen en liet hun niet toe te spreken, omdat zij wisten dat Hij de Christus was (vers 40,41).
Als de bovennatuurlijke kracht van God begint te werken, kunnen boze geesten het niet langer uithouden, ze moeten eruit komen. Er zijn verschillende manieren waarop boze geesten zich met ziekte verbinden. Er zijn bijvoorbeeld geesten van zwakheid, geesten van kreupelheid, van dood en van pijn, om er vier te noemen. Jezus ontmoette op een dag een vrouw die voorovergebogen was en zich niet kon oprichten. In plaats van haar conditie te benaderen als een lichamelijke kwaal, zei Hij dat deze vrouw al achttien jaar 'gebonden was door een geest van zwakte'. Daarna bevrijdde Hij haar van die geest, en kon ze zich meteen weer oprichten (zie Lukas 13:11-13).
Als kinderen van God gaan we vaak voorbij aan de geestelijke dimensie die verbonden kan zijn aan ziekte. Laten we groeien in onderscheiding en kennis over de geestelijke realiteit, om vanuit Gods kracht genezing te zien doorwerken in mensenlevens.

Dank U Jezus voor uw werk aan het kruis. Ik proclameer dat als Gods bovennatuurlijke kracht begint te werken, alle blokkades voor genezing wegvallen. Omdat Jezus verwond werd zodat ik genezing kan ontvangen. Amen.