Shop Doneer

Buitensporig, overvloedig, verkwistend...

Leestijd: 2 min.
Thema: Onbegrijpelijke liefde
De komende periode worden we vanuit Dereks boekje ‘Onbegrijpelijke liefde’ voorgesteld aan Gods overvloedige, buitengewone, niet te bevatten liefde.
Het kennen van die liefde zal ook jouw liefde voor God doen groeien en je binnenleiden in een nieuwe dimensie van begrip over wie Hij is. (De Engelse, oorspronkelijke titel van de studie is ‘Extravagant Love’ – waarvoor geen goede Nederlandse vertaling is. De woorden ‘buitensporig’ en ‘verkwistend’ komen het dichtst in de buurt, maar hebben in het Nederlands een negatieve lading. Daarom kiezen we in onze studie voor de term ‘onbegrijpelijk’.) Ben je verrast door het woord ‘extravagant’ of ‘verkwistend’? Ik gebruik het, omdat ik het heb over de liefde van God. Zijn liefde is niet met het verstand te vatten en ze is overvloedig… Ze is buitensporig en oneindig veel groter dan je je kunt voorstellen.
Gods eigen natuur, Zijn wezen, is liefde. God is oneindig veel groter dan wij ons kunnen voorstellen. Zo ook Zijn liefde. Onze eigen menselijke liefde is vaak zo beperkt en zo zelfgericht. Maar Gods liefde is ruim, grenzeloos, onbegrijpelijk! In Efeze 3:14-19 bidt Paulus een gebed voor Gods kinderen in Efeze:
Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.
Het centrale thema van dit gebed van Paulus is dat we Gods liefde leren kennen. Hij bidt, dat wij ons fundament zullen vinden in Zijn liefde en dat we in staat zullen zijn te begrijpen hoe hoog, hoe breed, hoe diep en lang deze liefde is. Hij zegt tenslotte: en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat… Maar dat is toch tegenstrijdig? Hoe kun je nu liefde leren kennen die de kennis te boven gaat? Ik denk dat er een antwoord is op deze paradox. Ik geloof dat we deze liefde niet leren kennen en begrijpen met ons verstand, maar alleen via openbaring door het Woord en door de Heilige Geest. Het is een openbaring die meer tot onze geest komt, dan tot ons verstand.
De komende tijd zullen we verschillende passages uit de Bijbel bekijken die ons helpen Gods onmetelijke liefde beter te begrijpen.

Heer, wilt U in de komende periode mijn hart en mijn geest openen voor een dieper begrip van Uw onmetelijke liefde, en mijn leven daarmee vullen tot overlopens toe. Maak dat vanuit die overstromende bron in mijn leven anderen gezegend worden. Amen.