sluit
Shop Doneer

Christenen zullen als eerste geoordeeld worden

Leestijd: 2 min.

Het Nieuwe Testament laat zien hoe het eeuwige oordeel voltrokken zal worden, in drie belangrijke gebeurtenissen die elkaar opvolgen,. Elk van die gebeurtenissen onderscheidt zich van de andere door één bepaald kenmerk. Dat kenmerk is de soort stoel waarop de Rechter zal zitten wanneer Hij het oordeel uitspreekt.

In de eerste gebeurtenis wordt de stoel waarop de Rechter zit ‘de rechterstoel van Christus’ genoemd. Degenen die hier geoordeeld gaan worden, zijn Christus’ eigen volgelingen en dienaren, de ware christenen.

Bij de tweede gebeurtenis wordt de rechterstoel ‘de troon van (Christus’) heerlijkheid’ genoemd. Degenen die hier geoordeeld zullen worden, zijn de heidense volkeren die op aarde zijn overgebleven aan het einde van de grote verdrukking, voorafgaand aan de vestiging van Christus’ duizendjarig rijk op aarde.

Bij de derde gebeurtenis wordt de rechterstoel genoemd ‘een grote witte troon’. Degenen die hier geoordeeld zullen worden, zijn alle overige doden die zullen worden opgewekt aan het einde van het millennium.

We zullen allereerst gaan kijken naar het beeld dat het Nieuwe Testament geeft van het eerste van deze drie oordelen, het oordeel dat uitgesproken zal worden voor de ‘rechterstoel van Christus’. Zoals gezegd, zullen hier de ware, trouwe christenen geoordeeld worden. Sommigen zal het misschien verbazen dat christenen geoordeeld moeten worden – en vooral dat zij het éérst geoordeeld zullen worden. Dit is echter gebaseerd op een principe dat in 1 Petrus 4:17–18 staat:

Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen?

Petrus, die hier schrijft als christen, zegt dat het oordeel bij ‘ons’ moet beginnen – dat wil zeggen, bij ‘het huis(-gezin) van God’. Het is duidelijk dat hij het hier heeft over christenen. Dit wordt bevestigd door het feit, dat zij geplaatst worden tegenover hen, die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn – dat zijn dus de ongelovigen. Petrus zegt dus duidelijk dat het eerste oordeel de ware christenen betreft.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, dank U wel dat U in Uw Woord heeft gezorgd dat we niet onwetend hoeven blijven over wat er aan het einde der tijden gaat gebeuren. Maakt U mij bekwaam Heer, om over deze dingen met broeders en zusters te spreken, zodat ik Uw Lichaam help om te groeien in inzicht, zodat zij klaar zijn. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

GEVANGENISWERK WERELDWIJD

In verschillende landen dienen de DPM-kantoren gevangenen en pastors met Dereks bijbelstudiemateriaal. Bid in deze maand speciaal voor de gedetineerden; bid dat de liefde van God hen aanraakt in deze kerstperiode. Bid dat door het onderwijs wat ze ontvangen hun levens voor altijd zullen veranderen. Bid dat God in hun levens tot Zijn doel komt, of het is binnen de gevangenis of na hun vrijlating.

Weekvers: 2 Korinthiërs 5:10 (NBV)

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van ​Christus​ verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.