Shop Doneer

Dagelijks je kruis opnemen

Leestijd: 3 min.

Gisteren lazen we over Jezus in Lukas 9:23: Tegen allen zei Hij: Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen.

Dat woord dagelijks heb ik nooit prettig gevonden. Lange tijd heb ik dat vers in Lukas 9 vakkundig omzeild, omdat ik dezelfde tekst wist te vinden op een andere plaats, waar het woord dagelijks is weggelaten: Mattheüs 16:24. Daar worden exact dezelfde woorden gebruikt, maar zonder dat lastige woordje dagelijks. In die tijd was mijn theologie en onderwijs volledig gebaseerd op een ‘eens-en-voor-altijd-ervaring’ van het kruis. Op zichzelf is die benadering volkomen juist en theologisch verantwoord, maar er is méér dan dat. En hier, in Lukas 9:23, smokkelt Jezus dat kleine woordje dagelijks erin: Hij moet dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Inmiddels geloof ik dat voor christenen elke nieuwe dag een nieuwe kans betekent om ons kruis op ons te nemen. Gebruikt u die kans, dan hebt u een dag van overwinning. Maar laat u die gelegenheid voorbijgaan, dan is het een dag van nederlaag.

Maar wat is dan dat kruis? Charles Simpson verklaarde het eens als volgt: ,,Jouw kruis is de plaats waar jouw wil en de wil van God elkaar kruisen.’’ Je kruis is het ding waaraan je kunt sterven! Het is de plaats waar je je leven kunt afleggen. Toen Jezus naar het kruis ging, zei Hij over Zijn eigen leven: Niemand neemt mijn leven, Ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen (Johannes 10: 18). In de context van overgave geldt deze tekst ook voor ons; niemand zal ons leven nemen als we het niet vrijwillig afleggen. Als je er niet voor kiest je over te geven, zul je zelf de controle over je leven behouden...

Je kruis, lieve broeder, is niet jouw vrouw - tenzij je de macht hebt haar iedere dag af te leggen en weer op te nemen. Noch is het jouw man, beste zuster. Het is ook niet de ongeneeslijke ziekte die je is overkomen en waar je nooit voor gekozen hebt. Het kruis is de plaats waar je de beslissing neemt niet langer jezelf te behagen. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat elke keer als ik - na zo’n periode van innerlijke strijd - de juiste beslissing nam, er zegen op volgde. Dan pas ben ik in staat in de bediening te staan, niet eerder. Ik kan niet God en anderen dienen zolang ik mezelf wil blijven plezieren. Mijn oude ik heeft niets te geven, aan wie dan ook. Er moet met hem worden afgerekend, voordat Gods bediening uit mijn leven voort kan komen. En Jezus herinnert ons eraan in Lukas: ,,Je moet dit iedere dag doen”.

Vele malen per dag komen jij en ik in een situatie terecht, waar Gods wil en de onze elkaar kruisen. We moeten deze momenten zien als door God gegeven mogelijkheden - niet als tegenspoed - maar als mogelijkheden.


Gebed van de dag

Vader, wilt U mij helpen om elke dag de momenten te herkennen waar Uw wil en mijn wil elkaar kruisen. Wilt U mij leren om op die momenten te kiezen voor Uw wil, zodat elke dag een dag van overwinning mag worden. Dank U wel dat ik vreugde mag vinden in het doen van Uw wil! Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

NEDERLAND

  • De video-serie ‘De Pijlers’ bereikt honderdduizenden mensen op YouTube! Er bestaat echte honger naar dit diepgaande fundamentele onderwijs. Bid dat zij die het ontvangen, worden versterkt en bemoedigd in hun geloof.
  • Op 17 maart worden er nationale verkiezingen gehouden. Bid met ons mee om een coalitie met geestvervulde gelovigen, wijsheid voor de nieuwe leiders, een goede regering, en vrede.