Shop Doneer

Dankbaarheid als bevel

Leestijd: 2 min.
Vandaag kijken we - doorgaand op ons thema van gisteren - naar vier uitspraken van Paulus over dankbaarheid, die eigenlijk allemaal voorwaarden bevatten. Vandaag de eerste twee, morgen de laatste twee. De eerste is Kolossenzen 3:15:
En laat de vrede van God allesbeslissend zijn in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar.
We hebben hier niet te maken met een voorstel, maar met een bevel: Wees dankbaar! Paulus gaat verder in vers 16-17:
Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met werken, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.
In alles wat we doen, moeten we ons dus laten leiden door twee principes: 'het doen in de naam van de Here Jezus' en 'God danken door Hem'. Die opdracht geeft direct een prachtige begrenzing aan! Jongeren vragen weleens: Is dit of dat toegestaan? Dan zeg ik: ,,Als je het kunt doen in de naam van de Here Jezus Christus en daarbij God door Hem kunt danken, dan is het prima. Als je dat niet kunt, dan is het niet goed.'' Die twee principes geven de grenzen aan van wat we mogen. Vanuit deze gedachte is dank betuigen dus geen 'mogelijkheid', maar een bevel.
Een tweede uitspraak over dankbaarheid doet Paulus in Efeze 5:18. Daar legt hij uit wat het betekent om voortdurend met de Heilige Geest vervuld te zijn:
En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest.
Is het niet opvallend hoe vaak de Kerk de aandacht heeft gericht op het negatieve: 'bedrinkt u niet' (word niet dronken), maar het positieve heeft verwaarloosd? Iedereen weet dat je je niet aan wijn moet bedrinken, maar hoeveel christenen weten dat God verwacht dat we vol zijn met de Geest?
Het resultaat van vol zijn van de Geest, lezen we in vers 19 en 20:
... En spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus.
Als we vol zijn van de Heilige Geest, dan zullen we automatisch elkaar bemoedigen met geestelijk opbouwende dingen, lofprijs voor de Heer, en vanuit een dankbaar hart Hem loven prijzen.

Heer, de mate van dankbaarheid in mijn hart en leefstijl is de mate waarin ik vol ben van Uw Geest. Dat is wat ik wil: met een dankbaar hart U voortdurend prijzen en mijn broeders en zusters opbouwen met de dingen van U. Maak mij vol van Uw Geest!